Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Max w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:41

MathMax

Funkcja zwraca wartość większej liczby z dwóch podanych jako parametry wywołania funkcji.


Składnia:

double MathMax( double value1, double value2 )
Parametry
value1 – pierwsza wartość do porównania
value2 – druga wartość do porównania
Wartość zwracana
wartość większej podanej zmiennej

Przykład:

double result=MathMax(1.08,Bid);