Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Max w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.05.20, godz. 21:08

MathMax

Funkcja zwraca wartość większej liczby z dwóch podanych jako parametry wywołania funkcji.


Składnia:

double MathMax( double value1, double value2 )
Parametry
value1 – pierwsza wartość do porównania
value2 – druga wartość do porównania
Wartość zwracana
wartość większej podanej zmiennej

Przykład:

double result=MathMax(1.08,Bid);