Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-MathLog w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:14

MathLog

Funkcja wyznacza logarytm naturalny z podanej liczby.

Składnia:

double MathLog( double x )
Parametry
x – wartość z której zostanie wyznaczony logarytm
Wartość zwracana
wartość logarytmu podanej liczby

Przykład;

double x=9000.0,y;
y=MathLog(x);
Print("MathLog(",x,") = ", y);
//wynik: MathLog(9000)=9.10498