Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Exp w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:15

MathExp

Funkcja podnosi wartość stałej e=2.7183 do potęgi zadanej parametrem.

Składnia:

double MathExp( double d )
Parametry
d – potęga liczby e
Wartość zwracana
Eksponent do potęgi zadanej parametrem wywołania funkcji

Przykład:

double x=2,y;
y=MathExp(x);
Print("MathExp(",x,") = ",y);
//wynik: MathExp(2) = 7.3891