Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Cos w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.06.25, godz. 10:11

MathCos

Funkcja oblicza cosinus podanej liczby.

Składnia:

double MathCos( double value )
Parametry
value – wartość podlegająca obliczeniom
Wartość zwracana
cosinus podanej liczby

Przykład:

double pi=3.1415926535;
double x, y;
x=pi/2;
y=MathSin(x);
Print("MathSin(",x,") = ",y);
y=MathCos(x);
Print("MathCos(",x,") = ",y);
// wynik: MathSin(1.5708)=1
// wynik: MathCos(1.5708)=0