Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Ceil w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:14

MathCeil

Funkcja MathCeil zwraca najmniejszą liczbę całkowitą większą bądź równą zadanemu argumentowi.

Składnia:
double MathCeil( double x )
Parametry
x – wartość zmiennoprzecinkowa podlegająca zaokrągleniu
Wartość zwracana
zaokrąglona wartość zmiennej

Przykład:

double y;
y=MathCeil(2.8);
Print("Wartość całkowita liczby 2.8 to ",y);
y=MathCeil(-2.8);
Print("Wartość całkowita liczby -2.8 to ",y);
// wynik: Wartość całkowita liczby 2.8 to 3
// wynik: Wartość całkowita liczby -2.8 to -2