Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Arcoss w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:15

MathArccos

Funkcja oblicza arcuscosinus podanej liczby.

Składnia:

double MathArccos( double x )
Parametry
x – wartość po między -1 a 1 do wyliczenia arcuscosinus
Wartość zwracana
arcuscosinus podanej liczby


Przykład:

double x=0.32696, y;
y = asin(x);
Print("Arcsine liczby ",x," = ",y);
y=acos(x);
Print("Arccos liczby ",x," = ",y);
//wynik: Arcsine liczby 0.326960=0.333085
//wynik: Arccos liczby 0.326960=1.237711