Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Abs w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:54

MathAbs

Funkcja wyznacza wartość bezwzględną liczby.

Składnia:

double MathAbs( double value )
Parametry
value – wartość numeryczna z której wyciągnięta zostanie wartość
bezwzględna
Wartość zwracana
wartość bezwzględna liczby


Przykład:

double dx = -3.141593, dy;
dy = MathAbs(dx);
Print("Wartość bezwzględna liczby ",dx," to ",dy);
// wynik: Wartość bezględna liczby -3.141593 to 3.141593