Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Arctan w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.05.21, godz. 18:35

MathArctan

Funkcja oblicza arcustangens podanej liczby.


Składnia:

double MathArctan( double x )
Parametry
x – wartość podlegająca obliczeniu
Wartość zwracana
arcustangens podanej liczby

Przykład:

double x=-862.42, y;
y=MathArctan(x);
Print("Arctan liczby ",x," = ",y);
//wynik: Arctan liczby -862.42 = -1.5696