Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Write String w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:55

FileWriteString

Funkcja zapisuje wartość typu string (ciąg znaków) do pliku binarnego zaczynając od aktualnej pozycji w pliku. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

int FileWriteString( int handle, string value, int length )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
value – ciąg znaków który zostanie zapisany w pliku
length – długość ciągu która ma zostać zapisana
Wartość zwracana
ilość zapisanych znaków lub -1 jeśli błąd

Przykład:

int handle;
string str="ciąg znaków do zapisu w pliku";
handle=FileOpen("moj_plik.bin", FILE_BIN|FILE_WRITE);
if(handle<1)
{
Print("Nie mogę zapisać do pliku, błąd =",GetLastError());
return(0);
}
FileWriteString(handle, str, 29);
FileClose(handle);