Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Write Array w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:06

FileWriteArray

Funkcja zapisuje tablicę do pliku binarnego. Tablice typu integer, datetime, color będą zapisane jako wartości 4-bajtowe, a tablice typu double jako wartości 8-bajtowe. Tablica typu string zostanie zapisana z separatorami, a na końcu dodany zostanie znak końca linii (\r\n). Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

 

Składnia:

int FileWriteArray( int handle, object array[], int start, int count )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
array[] – tablica która zostanie zapisana
start – pierwszy element tablicy, który ma zostać zapisany
count – ilość elementów do zapisania z tablicy
Wartość zwracana
ilość zapisanych elementów tablicy lub -1 jeśli błąd zapisu

Przykład:

int handle;
double BarOpenValues[10];
// kopiuje 10 elementów z tablicy
for(int i=0;i<10; i++)
BarOpenValues[i]=Open[i];
// otwiera plik do zapisu binarnego, tablicy
handle=FileOpen("moje_dane.dat", FILE_BIN|FILE_WRITE);
if(handle>0)
{
// zapisuje 7 elementów z tablicy zaczynając od trzeciego
FileWriteArray(handle, BarOpenValues, 3, 7);
FileClose(handle);
}