Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Write w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:56

FileWrite

Funkcja jest przeznaczona do zapisu danych tekstowych do pliku typu CSV, ograniczniki są dopisywane automatycznie. Po zapisie, pojedynczym wywołaniu funkcji FileWrite na końcu dodawana jest wartść znaku końca linii (\ r\n). Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, trzeba wywołać GetLastError (). Kolejne dane, które mają być zapisane w pliku oddzielamy przecinkami, parametrów może być maksymalnie 63. Dane typu int i double zostaną automatycznie skonwertowane do typu string, dane typu color, datetime i bool nie zostaną skonwertowane i zostaną zapisane w formacie integer. Tablice nie mogą być przekazywane, jako parametr i zapisane w pliku.

 

Składnia:

int FileWrite( int handle, ...)
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
... – dane które mają być zapisane do pliku oddzielone przecinkami,
maksymalnie do 63 parametrów
Wartość zwracana
ilość zapisanych znaków do pliku lub -1 jeśli błąd zapisu

Przykład:

int handle;
datetime dataOtwarciaPozycji = OrderOpenTime();
handle=FileOpen("plik_tekstowy.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ';');
if(handle>0)
{
FileWrite(handle, Close[0], Open[0], High[0], Low[0],
TimeToStr(dataOtwarciaPozycji));
FileClose(handle);
}