Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Tell w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:17

FileTell

Funkcja zwraca aktualną pozycję wskaźnika w pliku. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

int FileTell( int handle )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
Wartość zwracana
aktualna pozycja wskaźnika w pliku

Przykłady:

int handle;
int pos;
handle=FileOpen("moje_dane.dat", FILE_BIN|FILE_READ);
// odczytujemy aktualną pozycję wskaźnika
pos=FileTell(handle);
Print("Aktualna pozycja =", pos);