Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Seek w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2018.12.14, godz. 10:45

FileSeek

Funkcja ustawia pozycję wskaźnik pliku na nową określoną parametrem, licząc w bajtach od początku/końca/aktualnej pozycji w pliku. Jeśli przesunięcie wskaźnika w pliku zakończyło się pozytywnie zwracaną wartością jest true, w przeciwnym wypadku zwraca false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

 

Składnia:

bool FileSeek( int handle, int offset, int origin )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
offset – przesunięcie w bajtach
origin – pozycja, od której liczone będzie przesunięcie:
- SEEK_CUR – od aktualnej pozycji wskaźnika
- SEEK_SET – od początku pliku
- SEEK_END – od końca pliku
Wartość zwracana
true – jeśli prawidłowo przesunięto kursor
false – jeśli błąd przesunięcia kursora

Przykład:

int handle=FileOpen("moj_plik.csv", FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE, ';');
if(handle>0)
{
FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
//---- dopisanie wartości na koniec pliku
FileWrite(handle, dane1, dane2);
FileClose(handle);
handle=0;
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.