Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Read Integer w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:00

FileReadInteger

Funkcja odczytuje liczbę całkowitą zaczynając od aktualnej pozycji pliku binarnego. Format liczby całkowitej może być długości 1, 2 lub 4 bajty. Jeśli format nie został określony, zostanie przyjęta wartość domyślna 4 bajty. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

int FileReadInteger( int handle, int size=LONG_VALUE )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
size – format określający długość może przyjmować poniższe wartości:
- CHAR_VALUE - 1 bajt
- SHORT_VALUE - 2 bajty
- LONG_VALUE - 4 bajty
Wartość zwracana
odczytana wartość typu integer

Przykłady:

int handle;
int value;
handle=FileOpen("moje_dane.dat", FILE_BIN|FILE_READ);
if(handle>0)
{
value=FileReadInteger(handle,2);
FileClose(handle);
}