Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Read Double w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 00:01

FileReadDouble

Funkcja odczytuje dane z pliku w formacie zmiennoprzecinkowym double zaczynając od aktualnej pozycji w pliku. Format danych zmiennoprzecinkowych może być 8 bajtowy lub 4 bajtowy, co określamy jako parametr wywołania funkcji. Aby uzyskać informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

 

Składnia:

double FileReadDouble( int handle, int size=DOUBLE_VALUE )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
size – parametr określający wielkość odczytywanych danych
zmiennoprzecinkowych i może przyjmować wartość:
- DOUBLE_VALUE – 8 bajtów
- FLOAT_VALUE - 4 bajty
Wartość zwracana
odczytana wartość

 

Przykład:

int handle;
double value;
handle = FileOpen("moje_dane.dat",FILE_BIN);
if(handle>0)
{
value=FileReadDouble(handle,DOUBLE_VALUE);
FileClose(handle);
}