Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Is Line Ending w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:10

FileIsLineEnding

Funkcja zwraca wartość true jeśli w pliku tekstowym wskaźnik pozycji w pliku osiągnął koniec linii w przeciwnym razie wskazuje false. Typowe zastosowanie to odczyt plików tekstowych o zmiennej długości danych w pojedynczej linii. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, korzystamy z funkcji GetLastError()

 

Składnia:

bool FileIsLineEnding( int handle )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
Wartość zwracana
true – jeśli wskaźnik jest na końcu linii
false – jeśli wskaźnik nie osiągnął końca linii

Przykład:

if(FileIsLineEnding(handle1))
{
FileClose(handle1);
return(false);
}