Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Flush w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.02.20, godz. 03:57

FileFlush

Funkcja czyści, opróżnia bufor przechowujący dane do pliku. Podczas operacji plikowych zapis danych jest buforowany w celu przyspieszenia wykonywania się programu i nie blokowania obliczeń programu przez zapis/odczyt danych plikowych, który jest znacznie wolniejszy, niż obliczenia procesora, operacje w pamięci operacyjnej.

 

Uwagi! Funkcja FileFlush() ma rację bytu, kiedy wywoływana jest podczas operacji odczytu/zapisu pliku. Nie ma konieczności wywoływania FileFlush przed zamknięciem pliku, ponieważ przy zamknięciu pliku FileCLose(), dane z bufora są automatycznie opróżniane.


Składnia:

void FileFlush( int handle )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
Wartość zwracana
brak

Przykład:

int bars_count = Bars;
int handle = FileOpen("moje_dane.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE);
if(handle>0)
{
FileWrite(handle, "#","OPEN","CLOSE","HIGH","LOW");
for(int i=0;i<bars_count;i++)
FileWrite(handle, i+1,Open[i],Close[i],High[i], Low[i]);
FileFlush(handle);
...
for(int i=0;i<bars_count;i++)
FileWrite(handle, i+1,Open[i],Close[i],High[i], Low[i]);
FileClose(handle);
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.