Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Delete w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:53

FileDelete

Funkcja usuwa plik o podanej nazwie, jako parametr wywołania funkcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, korzystamy z funkcji GetLastError().

Pliki mogą być tylko usunięte ze standardowych katalogów widocznych przez terminal MT4: terminal_dir\experts\file, terminal_directory\tester\file oraz z podkatalogów.

Składnia:

void FileDelete( string nazwa_pliku )
Parametry
nazwa_pliku – nazwa pliku lub ścieżka i nazwa pliku
Wartość zwracana
brak

Przykład:

// usunięcie pliku moje_dane.csv z podkatalogu terminal_dir\experts\files
int lastError;
FileDelete("moje_dane.csv");
lastError=GetLastError();
if(laseError!=ERR_NOERROR)
{
Print("Błąd usunięcia (",lastError,") pliku moje_dane.csv");
return(0);
}