Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Close w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 00:04

FileClose

Funkcja zamyka plik otwarty uprzednio funkcją FileOpen().

Składnia:

void FileClose( int handle )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
Wartość zwracana
brak

Przykład:

int handle = FileOpen("nazwa_pliku", FILE_CSV|FILE_READ);
if( handle > 0 )
{
// jakieś operacje na plikach ...
FileClose(handle);
}