Funkcje MQL4-Wskaźniki własne użytkownika-Set Level Value w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:04

SetLevelValue

Funkcja ustala wartość dla danej linii poziomej, która może być prezentowana przez wskaźnik.

Składnia:

void SetLevelValue( int level, double value )
Parametry
level – identyfikator poziom od 0 do 31
Value – wartość reprezentująca dany poziom
Wartość zwracana
brak

Przykład:

// ustawia wartość 3.14 dla poziomu 1
SetLevelValue(1,3.14);