Funkcje MQL4-Wskaźniki własne użytkownika-Set Index Style w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.02.20, godz. 04:52

SetIndexStyle

Funkcja ustawia nowy typ, styl, szerokość i kolor danej linii wskaźnika.

Składnia:

void SetIndexStyle( int index, int type, int style=EMPTY, int width=EMPTY,
color clr=CLR_NONE)
Parametry
index – indeks bufora wykresu z zakresu 0 do 7
type – typ wykresu:
DRAW_LINE – linowy
DRAW_SECTION – sekcje
DRAW_HISTOGRAM – histogram
DRAW_ARROW – symbole
DRAW_ZIGZAG – rysuje linie pomiędzy wartościami high/low
DRAW_NONE – nie rysuje wykresu
style – styl linii wykresu:
STYLE_SOLID – punkty, piksele, linie
STYLE_DASH – kreski
STYLE_DOT – kropki
STYLE_DASHDOT – kreska i kropka
STYLE_DASHDOTDOT – kreska i podwójna kropka
width – szerokość linii z zakresu 1 do 5, jeśli EMPTY to szerokość nie może
być zmieniana
clr – kolor kreślonej linii
Wartość zwracana
brak

Przykład:

SetIndexStyle(3, DRAW_LINE, EMPTY, 2, Red);
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.