Funkcje MQL4-Wskaźniki własne użytkownika-Set Index Shift w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2018.12.19, godz. 14:31

SetIndexShift

Funkcja ustawia przesunięcie bufora wykresu w stosunku do słupków danych wykresu podstawowego. Przesunięcie może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne, jeśli jest wartością dodatnią to przesunięcie następuje w prawo, a jeśli ujemną to w lewo.

Składnia:

void SetIndexShift( int index, int shift )
Parametry
index – indeks bufora wykresu z zakresu 0 do 7
shift – liczba o którą należy przesunąć słupki do obliczeń w stosunku do
słupków podstawowego wykresu
Wartość zwracana
bak

Przykład:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Alligator inicjalizacja wskaźnika |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- ustawienie przesunięcia wykresu
SetIndexShift(0,JawsShift);
SetIndexShift(1,TeethShift);
SetIndexShift(2,LipsShift);
//---- ustawienie pierwszej pozycji do rysowania na wykresie
SetIndexDrawBegin(0,JawsShift+JawsPeriod);
SetIndexDrawBegin(1,TeethShift+TeethPeriod);
SetIndexDrawBegin(2,LipsShift+LipsPeriod);
//---- ustawienie trzech indeksów, bufiorów
SetIndexBuffer(0,ExtBlueBuffer);
SetIndexBuffer(1,ExtRedBuffer);
SetIndexBuffer(2,ExtLimeBuffer);
//---- ustawienie styl rysowania linii
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
//---- ustawienie nazwy dla okna podglądu danych “Okno Danych”
SetIndexLabel(0,"Gator Jaws");
SetIndexLabel(1,"Gator Teeth");
SetIndexLabel(2,"Gator Lips");
//---- koniec inicjalizacji
return(0);
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.