Funkcje MQL4-Wskaźniki własne użytkownika-Set Index Empty Value w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.02.22, godz. 01:39

SetIndexEmptyValue

Funkcja ustawia wszystkie wartości bufora wykresu które będą przyjmowały wartość typu EMPTY_VALUE (0x7FFFFFFF). Funkcja przydatna jest do „wyzerowania”, ustawienia stałych wartości dla słupków na których brak danych wykresu, np. wskaźnik Fractal występuje tylko na określonych słupkach.

 

Składnia:

void SetIndexEmptyValue( int index, double value)
Parametry
index - indeks bufora wykresu z zakresu 0 do 7
value – wartość którą będą ustawiane "puste" wartości wskaźnika
Wartość zwracana
brak

Przykład:

int init()
{
//---- ustawienie dwóch buforów dla wykresów
SetIndexBuffer(0,ExtUppperBuffer);
SetIndexBuffer(1,ExtLowerBuffer);
//---- ustawienie parametrów stylu wykresu
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,217);
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1,218);
//---- ustawia wartości “puste” wykresu na 0.0
SetIndexEmptyValue(0,0.0);
SetIndexEmptyValue(1,0.0);
//---- ustawienie opisu buforów
SetIndexLabel(0,"Fractal Up");
SetIndexLabel(1,"Fractal Down");
//---- inicjalizaca zakończona
return(0);
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.