Funkcje MQL4-Wskaźniki własne użytkownika-Indicator Buffers w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:04

IndicatorBuffers

Funkcja ustawia i określa maksymalną ilość buforów, które będą wykorzystywane przez wskaźnik. Maksymalna ilość buforów może przyjąć wartość 8. Bufory indeksowane są wartościami od 0 do 7. Należy pamiętać, że ustawiając ilość buforów powodujemy, że dla każdego bufora alokowana jest tablica o długości równej ilości słupków na danym wykresie. Z punktu widzenia optymalizacji i wydajności kodu nie powinniśmy ustawiać większej ilość buforów niż w rzeczywistości będziemy wykorzystywać.

 

Składnia:

void IndicatorBuffers( int count )
Parametry
count – maksymalna ilość buforów które będą wykorzystywane do obliczeń,
wartość nie może być większa niż 8
Wartość zwracana
brak

Przykład:

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Silver
//---- parametry wejściowe, użytkownika
extern int FastEMA=12;
extern int SlowEMA=26;
extern int SignalSMA=9;
//---- bufory dla wyliczonych wartości wskaźnika
double ind_buffer1[];
double ind_buffer2[];
double ind_buffer3[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funkcja inicjalizująca wskaźnik |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- dodanie dwóch dodatkowoy buforów
IndicatorBuffers(3);
//---- ustwienie stylów wydruku dla wykresu wskaźnia
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,3);
SetIndexDrawBegin(0,SignalSMA);
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)+2);
//---- przypisanie indeksu dla każdego bufora danych
SetIndexBuffer(0,ind_buffer1);
SetIndexBuffer(1,ind_buffer2);
SetIndexBuffer(2,ind_buffer3);
//---- nazwa skrócona wskaźnika
IndicatorShortName("OsMA("+FastEMA+","+SlowEMA+","+SignalSMA+")");
//---- koniec inicjalizacji wskaźniak
return(0);
}