Funkcje MQL4-Pozostałe funkcje wspólne-Sleep w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:25

Sleep

Funkcja wstrzymuje wykonanie bieżącego programu na określony czas.

Składnia:

void Sleep( int milisekundy )
Parametry
milisekundy – czas wstrzymania programu podany w milisekundach
Wartość zwracana
brak

Przykład:

… / dowolny kod
Sleep(10000); // Czekać 10 sekund
… / dowolny kod