Funkcje MQL4-Pozostałe funkcje wspólne-Play Sound w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:27

PlaySound

Funkcja odtwarza plik dźwiękowy. Plik musi znajdować się w katalogu terminal_dir\sounds lub w jego podkatalogach.

Składnia:

void PlaySound( string filename )
Parametry
filename – scieżka do pliku dźwiękowego
Wartość zwracana
brak

Przykład:

if(IsDemo()) PlaySound( "alert.wav")