Funkcje MQL4-Pozostałe funkcje wspólne-Get Tick Count w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:10

GetTickCount

Funkcja zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od czasu uruchomienia zegara systemowego i jest ograniczona do zakresu zegara systemu operacyjnego.

Składnia:

int GetTickCount()

Parametry
Brak

Wartość zwracana
Czas w milisekundach

 

Przykład:

int start = GetTickCount(); // pobiera aktualny czas
…// dowolny kod
Print("Czas wykonania kodu aplikacji ",GetTickCount()-start,"ms.");