Funkcje MQL4-Pozostałe funkcje wspólne-Comment w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:27

Comment

Wyświetla komentarz tekstowy w lewym górnym rogu wykresu. Wartości wyświetlane, przekazywane jako parametry funkcji mogą być dowolnego typu z wyjątkiem tablic, które mogą być przekazywane, ale tylko jako pojedyncze wartości określone indeksem tablicy.

 

W celu bardzie czytelnego prezentowania danych zaleca się wykorzystanie funkcji konwertujących i formatujących. Do sformatowania zmiennych typu double można wykorzystać funkcję DoubleToStr(). Dane typu bool, datetime i kolor będą automatycznie konwertowane do wartości numerycznej i prezentowane jako wartość tekstowa, łańcuchowa. Do sformatowania wartości typu datetime możemy wykorzystać funkcję TimeToStr(). Liczba przekazywanych do funkcji pojedynczych zmiennych, ciągów znaków, oddzielonych przecinkami nie może być większa niż 64 parametry.

Składnia:

void Comment(param1,param2,param3,…)
Parametry
param1, param2, param3..., – parametry wyświetlane jako tekst
Wartość zwracana
brak

Przykład:

double free_margin = AccountFreeMargin();
Comment( "Dostępny margines zabezpieczający ",DoubleToStr(free_margin, 2),
"\n","Aktualny czas ",TimeToStr(TimeCurrent()))