Funkcje MQL4-Pozostałe funkcje wspólne-Alert w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:11

Alert

Wyświetla okno dialogowe z danymi zdefiniowanym przez użytkownika. Wartości wyświetlane, przekazywane jako parametry funkcji mogą być dowolnego typu z wyjątkiem tablic, które mogą być przekazywane, tylko jako pojedyncze wartości określone indeksem tablicy. W celu bardziej czytelnego prezentowania danych zaleca się wykorzystanie funkcji konwertujących i formatujących. Do sformatowania zmiennych typu double można wykorzystać funkcję DoubleToStr(). Dane typu bool, datetime i kolor będą automatycznie konwertowane do wartości numerycznej i prezentowane jako wartość tekstowa, łańcuchowa. Do sformatowania wartości typu datetime możemy wykorzystać funkcję TimeToStr(). Liczba przekazywanych do funkcji pojedynczych zmiennych, ciągów znaków, oddzielonych przecinkami nie może być większa niż 64 parametry.

 

Składnia:

void Alert(param1,param2,param3,…)
Parametry
param1, param2, param3..., – parametry wyświetlane jako tekst
Wartość zwracana
brak

Przykłady:

if (Close[0] > SignalLevel)
alert( "Cena zamknięcia większa od SignalLevel",Close[0],"!!!");