Funkcje MQL4-Funkcje operujące na tablicach-Array Set As Series w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.02.23, godz. 14:37

ArraySetAsSeries

Funkcja ustawia typ tablicy (kierunek indeksowania), jeśli podamy wartość true to tablica zostanie ustawiona jako typ OHLC czyli ostatni element tablicy ma indeks 0 (zero), a jeśli false to pierwszy element tablicy ma indeks 0 (zero).

 

 

Składnia

bool ArraySetAsSeries( double &array[], bool set)
Parametry:
array – tablica do ustawienie typu
set – parametr true/false ustawiający typ tablicy
Wartość zwracana:
Poprzednia wartość typu tablicy

Przykład:

double macd_buffer[300];
double signal_buffer[300];
int i,limit=ArraySize(macd_buffer);
ArraySetAsSeries(macd_buffer,true);
for(i=0; i<limit; i++)
macd_buffer[i] = iMA(NULL,0,12,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i)-
iMA(NULL,0,26,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
for(i=0; i<limit; i++)
signal_buffer[i]=iMAOnArray(macd_buffer,limit,9,0,MODE_SMA,i);
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.