Funkcje MQL4-Funkcje operujące na tablicach-Array Is Series w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:16

ArrayIsSeries

Funkcja sprawdza czy tablica przechowuje dane typu OHLC Time[], Open[], Cloze [], High[], Low[] lub Volume[], wówczas zwraca wartość true (prawda) w przeciwnym przypadku false (fałsz).

 

Składnia

bool ArrayIsSeries( object array[] )
Parametry:
array[] – tablica która będzie sprawdzana
Wartość zwracana:
true – jeśli tablica zawiera serie typu OHLC
fale – jeśli nie jest to tablica typu OHL

 

Przykład:

if(ArrayIsSeries(tablica1) == false)
ArrayInitialize(tablica1, 0);
else { Print( "tablica nie jest typu OHLC i nie może być zainicjowana!");
return (-1); }