Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors, Automatyzacja handlu-Przykładowe systemy mechaniczne w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2019.06.20, godz. 12:04
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors

Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny, który będzie generował sygnały wejścia i wyjścia (otwierania i zamykania pozycji). Działanie zgodne z opracowanym systemem może być jednak trudne ze względu na emocje, wpływające na przedwczesne lub zbyt późne zamykanie i otwieranie pozycji. Systemy mechaniczne nie posiadają tego ryzyka ponieważ pozbawione są wpływu emocji. Platforma transakcyjna BOSSAFX daje szerokie możliwości rozwijania systemów automatycznych. W środowisku platformy można tworzyć, ulepszać i testować systemy automatyczne, które nie tylko będą generować sygnały, lecz także otwierać i zamykać pozycje.
Poniżej znajduje się opis dwóch, wbudowanych w platformę BOSSAFX, automatycznych strategii inwestycyjnych.

Automatyczna strategia Moving Average

Automatyczna strategia MACD