Konwerter wykresów , Wskaźniki-Konwerter wykresów w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2019.03.26, godz. 04:54
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Konwerter wykresów

Wzbogaciliśmy platformę BOSSAFX w kolejne, bardzo przydatne narzędzie analityczne. Wskaźnik [Konwerter wykresów] stanowi odpowiedź dla wszystkich, którzy chcieliby przeprowadzać analizę międzyrynkową za pomocą platformy BOSSAFX. Istotą wskaźnika [Konwerter wykresów] jest wyrażenie cen towarów i indeksów w dowolnej walucie. Oprócz aktualnych kursów walut uwzględnia on także notowania historyczne. Pozwala to na wyszukiwanie ciekawych zależności międzyrynkowych. Jako przykład posłużmy się kursem instrumentu FOIL (opartego o notowania najbardziej płynnej serii futures na ropę WTI) wyrażonym w PLN. 
 
kliknij_aby_powiększyć


Za pomocą wskaźnika [Konwerter wykresów] możemy także wyrazić w dowolnej walucie historyczne kursy metali szlachetnych, indeksów giełdowych oraz towarów. Wskaźnik umożliwia także przekonwertowanie wykresów notowań akcji GPW na jedną z czterech walut: EUR, USD, CHF, GBP.

Uwaga! Konwersja wykonowana jest po kursach zamknięcia bid, wynikiem czego są niewielkie odchylenia od historycznych cen średnich instrumentów.

Instalacja wskaźnika

Po pobraniu pliku (Konwerter_wykresow.ex4, 19736b) należy uruchomić platformę i przejść do menu głównego. Wybieramy [Plik >> Otwórz Folder Danych].
kliknij_aby_powiększyć

Następnie przechodzimy do folderu [... MQL4 > Indicators] i przenosimy tam pobrany wskaźnik.  Aby zaktualizować listę wskaźników własnych, należy zamknąć i otworzyć ponownie platformę BOSSAFX.

Po uruchomieniu platformy wskaźnik [Konwerter wykresów] znajdziemy w oknie [Nawigator] w zakładce [Wskaźniki własne]. Okno [Nawigator] otworzyć możemy za pomocą funkcji [Widok \ Nawigator] lub skrótu klawiszowego [Ctrl+N].

Zastosowanie wskaźnika

Istotą wskaźnika jest konwersja kursów towarów, metali szlachetnych oraz kontraktów indeksowych na jedną z wybranych walut. Wskaźnik uwzględnia historyczne ceny zamknięcia wybranego instrumentu oraz waluty w której mają zostać podane notowania instrumentu. Konwerter wykresów załączamy do aktywnego wykresu wybranego instrumentu poprzez wybór polecenia [Wstaw >> Wskaźniki >> Własne >> Konwerter wykresów]. Inny sposób, to otworzenie prawem klawiszem myszy menu podręcznego na nazwie wskaźnika w oknie [Nawigator] i wybrór polecenia [Dodaj do wykresu].

 


Po załączeniu wskaźnika do wykresu otworzy się okno jego konfiguracji, w którym przechodzimy do zakładki [Wpisz parametry]. W kolumnie [Wartość] zaznaczamy walutę w której mają zostać podane notowania instrumentu. Wartość [true] oznacza, że kwotowania instrumentu przekonwertowane na wybraną walutę. Wybór watości [false] wyłącza konwersję dla danej waluty. Można wybrać więcej niż jedną walutę. Jeżeli w kolumnie [Zmienna] brak waluty w której chcemy wyrazić kwotowania instrumentu, to przechodząc do wiersza [Inna waluta] możemy wprowadzić dowolną walutę notowaną w systemie transkacyjnym BOSSAFX ( np. NZD, AUD, GBP, CAD).

Poprzez wpisanie wartości [true] lub [false] możemy także zapisać konwertowany wykres do pliku w formacie *.hst i *.csv. Pliki *.hst można otwierać jako wykresy w trybie offline. Zapis w formacie *.csv pozwala na edycję notowań w arkuszu kalkulacyjnym. Zapisane pliki *.csv znajdują się w Folderze Danych (otwieranym z menu głównego: Plik > Otwórz Folder Danych), w [... > MQL4 > Files]. Po skonfigurowaniu wskaźnika zatwierdzamy przyciskiem [OK].

Po załączeniu wskaźnika do wykresu, w dolnej jego części otworzy się okno zawierające przekonwertowane notowania wybranego instrumentu.

Na powyższym obrazku znajdują się miesięczne notowania instrumentu FGOLD: na wykresie świecowym - wyrażone w USD, na wykresie liniowym - w PLN. Jeżeli w oknie konfiguracji wskaźnika zaznaczona była opcja [zapisz do pliku *.hst], to wykres notowań złota w PLN otworzyć możemy w pełnym oknie, w trybie offline. Wybieramy polecenie [Plik / Otwórz Offline].
 

Następnie z listy wykresów w trybie offline wybieramy przekonwertowany przez nas wykres i wybieramy przycisk [Otwórz]. W naszym przykładzie jest to [FGOLD PLN, Monthly].

W ten sposób możemy otworzyć wykres, zawierajacy przekonwertowane notowania wybranego przez nas instrumentu, w pełnym oknie. Podczas konwersji uwzględniane są jedynie ceny zamknięcia instrumentów, w związku z tym wykres słupkowy i świecowy wyświetlany jest w postaci pojedynczych punktów. Większą przejrzystość podczas analizowania przekonwertowanego wykresu uzyskamy poprzez zmianę typu wykresu na liniowy.


Uwaga! Do konwersji wykresów wykorzystywane są historyczne ceny zamknięcia bid, w związku z tym występują nieznaczne ochylenia od ceny średniej.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.