Kakao - niepozorny towar porównywany ze złotem, Magazyn Bossa w FOREX-Edukacja - bossafx.pl
2019.03.20, godz. 20:10
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Kakao - niepozorny towar porównywany ze złotem

Rynek kakao to relatywnie niewielki rynek na tle innych rynków towarowych. Niemniej jednak, ze względu na coraz większe zainteresowanie inwestorów towarami z grupy soft commodities, również ten rynek coraz bardziej przyciąga ich uwagę – zwłaszcza że jest to ciekawy fundamentalnie rynek o wyraźnych trendach cenowych.

Produkcja kakao


W produkcji kakao prym wiodą kraje afrykańskie. Odpowiadają one za około 72% całkowitej globalnej produkcji tego surowca. Ponadto, kakao uprawia się także w Ameryce Południowej oraz w Azji i Oceanii.
Największym producentem kakao jest Wybrzeże Kości Słoniowej, które odpowiada za niecałe 40% globalnej podaży tego surowca. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Ghana, która produkuje ponad jedną piątą kakao na świecie. Ostatnie miejsce na podium pod względem produkcji zajmuje Indonezja (ok. 13% globalnej produkcji). Pozostałe istotne kraje produkujące kakao to Kamerun, Nigeria, Brazylia i Ekwador – jednak udział każdego z nich w rynku nie przekracza 6%.

Wykres 1. Udział poszczególnych krajów w globalnej produkcji kakao w sezonie 2012/2013.

rys1

 Źródło: Wyliczenia ICCO (International Cocoa Organization).

Przyczyną takiego rozmieszczenia produkcji są specyficzne wymagania drzewa kakaowego. Roślina ta potrzebuje dużej wilgotności, odpowiedniej wysokości nad poziomem morza i wysokich temperatur przez cały rok, dlatego rośnie tylko w klimacie okołorównikowym. Kakaowiec to roślina długowieczna - może wydawać owoce przez około 25 lat. Zbiory odbywają się dwa razy w ciągu roku: pierwsze przypadają na okres od końca września do lutego, natomiast drugie - o nieco mniejszym plonie - w okresie letnim (od maja do sierpnia).

Grafika 1. Kraje produkujące kakao.

rys2

Źródło: Opracowanie własne.

 

Niestabilna podaż kakao


Koncentracja produkcji większości kakao na terenie zaledwie kilku krajów wpływa na duże wahania podaży tego surowca. Spora część producentów kakao to kraje niestabilne politycznie – wliczając w to największego producenta: Wybrzeże Kości Słoniowej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w kraju tym wielokrotnie wybuchały niepokoje społeczne, których konsekwencją były zniszczenia na plantacjach kakaowca (podpalenia, wycinki drzew) oraz wstrzymywanie eksportu (zatrzymywanie statków transportowych przez rebeliantów). Najbardziej dotkliwe zamieszki miały miejsce w 2002 r. – i ten fakt wyraźnie odbił się na rynku kakao, bowiem jego konsekwencją był gwałtowny wzrost notowań tego surowca.
Obszary uprawy kakao są niestabilne nie tylko politycznie, ale też meteorologicznie. Jedną z cech charakterystycznych klimatu subtropikalnego są skrajne warunki pogodowe. Zarówno zdarzające się tam susze, jak i powodzie, potrafią w znaczący sposób obniżyć plony kakaowca lub doprowadzić do obniżenia jakości upraw.
To właśnie niekorzystne warunki pogodowe były główną przyczyną wzrostu cen kakao w ubiegłym roku oraz w bieżącym roku. Gwałtowne zwyżki cen kakao wynikające z czynników pogodowych miały miejsce także we wcześniejszych latach. Prawdopodobnie najsłynniejszym takim wydarzeniem była silna zwyżka cen kakao w latach 70. XX wieku – dotkliwe susze w Afryce Zachodniej zniszczyły wtedy wiele plantacji kakaowca, doprowadzając do znaczącego spadku produkcji i wzrostu cen kakao.
Jakiekolwiek zniszczenia drzew kakaowca mają niebagatelny wpływ na notowania kakao z prostej przyczyny – po posadzeniu drzewa kakaowca na pierwsze owoce trzeba czekać aż 4-5 lat. To sprawia, że podaż tego surowca jest nieelastyczna cenowo, nie da się jej szybko zwiększyć.

Wykres 2. Nadwyżka/deficyt na rynku kakao w latach 2004-2014.

rys3

Źródło: Opracowanie własne

Międzynarodowy rynek


Kakao to surowiec, który produkowany jest w krajach okołorównikowych. Z kolei największymi konsumentami kakao są kraje wysoko rozwinięte, takie jak Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, Stany Zjednoczone, Japonia, itd.
W rezultacie, kakao to jeden z najbardziej umiędzynarodowionych rynków – spora część wyprodukowanego surowca jest przeznaczana na eksport, a nie konsumowana w kraju, gdzie ten kakaowiec jest uprawiany. Odbiorcami kakao są przede wszystkim duże międzynarodowe koncerny spożywcze, takie jak Barry Callebaut (Szwajcaria), Ferrero Group (Włochy), Hershey Company (USA), Kraft Foods (USA), Mars (USA), Meiji (Japonia), Mondelez International (USA), Nestle (Szwajcaria). Spółki te praktycznie zmonopolizowały globalny rynek czekolady, dlatego czasem są one pejoratywnie określane jako „Big Chocolate” (w analogii do „Big Tobacco” czy „Big Oil”).
Wspomniane spółki generują większość światowego zapotrzebowania na kakao, co sprawia, że popyt na ten surowiec jest stabilny. Nawet w okresach dekoniunktury rynkowej firmy te są gotowe są kupować spore ilości kakao – zwłaszcza że podczas kryzysów na rynkach finansowych konsumpcja czekolady utrzymuje się na wysokim poziomie (w końcu nic nie działa tak pokrzepiająco, jak tabliczka czekolady po ciężkim dniu…).

 

Kakao – prawie jak złoto?


To właśnie stabilny popyt i nieprzewidywalna podaż sprawiają, że rynek kakao jest niezwykle ciekawy pod względem fundamentalnym. Kakao, jako jeden z nielicznych surowców, wyszło obronną ręką z kryzysu finansowego, który spowodował silne przeceny wielu surowców w drugiej połowie 2008 r. Dlatego właśnie niektórzy zaczęli porównywać kakao do złota – zresztą, ono też kiedyś było wykorzystywane jako waluta.

Podsumowując, na jakie czynniki warto zwrócić uwagę, inwestując w kakao? Na ceny tego surowca wpływ mają zwłaszcza:
  • Susze lub powodzie w Afryce Zachodniej;
  • Niestabilność polityczna w krajach Afryki Zachodniej (zwłaszcza Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana);
  • Długoterminowy trend rosnącej konsumpcji kakao w krajach rozwiniętych.

Najważniejszą organizacją publikującą raporty dotyczące rynku kakao, jest International Cocoa Organization (ICCO). Instytucja ta publikuje comiesięczne raporty z rynku kakao oraz kwartale biuletyny zawierające statystyki dotyczące rynku kakao na swojej stronie internetowej http://www.icco.org/

 

Dorota Sierakowska

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.