Nowe depozyty na parach walutowych z koroną czeską, Nowości-Nowości w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.03.21, godz. 06:39
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Nowe depozyty na parach walutowych z koroną czeską

2017.03.24, godz: 12:17

W związku z możliwością zmiany obecnej polityki Czeskiego Banku Centralnego (CNB) dotyczącej obrony kursu korony czeskiej (CZK) DM BOŚ z dniem 26.03.2017 wprowadza podwyższone depozyty na parach walutowych z koroną czeską.

Działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem dla rynku OTC oraz Subkonta” wprowadza się i przyjmuje za obowiązującą od dnia 26.03.2017 roku „Tabelę Depozytów Zabezpieczających” stanowiącą załączniki nr 1 do Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. z dnia 24 marca 2017 r.

Decyzja CNB może zostać podjęta w dowolnej chwili co najprawdopodobniej będzie powiązane z ponadprzeciętną zmiennością na parach z CZK. Sytuacja taka może w szczególności skutkować:

  • znacznie zwiększonymi spreadami na instrumentach z CZK,
  • wystąpieniem ponadprzeciętnych luk cenowych na instrumentach z CZK,
  • zawieszeniem handlu na instrumentach z CZK.

W związku z powyższym DM BOŚ zaleca dostosowanie własnej strategii inwestycyjnej na parach z CZK (depozyty, zlecenia oczekujące itp.) do możliwych zmian w warunkach handlu.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.