To bylo najważniejsze w mijajacym tygodniu..., Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.09.17, godz. 07:11
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.09.11
godz. 11:54
Data publikacji: 2019.09.04
godz. 17:27
Data publikacji: 2019.09.02
godz. 11:13

Komunikaty

To bylo najważniejsze w mijajacym tygodniu...

autor: Marek Rogalski
2019.09.13, godz: 14:41

#DOLAR KONTYNUOWAŁ PRZECENĘ, ALE NIE BYŁA ONA DUŻA. Bardziej był to wynik umocnienia się innych walut w relacji z dolarem, niż jakichś fundamentalnych informacji na niekorzyść USD. Publikowane dane makro – w czwartek inflacja CPI bazowa przyspieszyła do 2,4 proc. r/r w sierpniu, a piątkowe odczyty o dynamice sprzedaży detalicznej za ubiegły miesiąc wskazały na jej wzrost o 0,4 proc. m/m. Rynek czeka na przyszłotygodniowe posiedzenie FED (decyzja 18 września o godz. 20:00), na którym jak się powszechnie tego oczekuje dojdzie do obniżki stóp o 25 p.b.

#ROLLERCOASTER ZALICZYŁO EURO. Na posiedzeniu w czwartek EBC obniżył stopę depozytową o 10 p.b., ale wprowadził system ich różnicowania (tzw. tiering), a także poluzował warunki dla programu tanich pożyczek TLTRO, zmodyfikował tzw. forward guidance na ilościowy z czasowego i zdecydował ponownie uruchomić programu skupu aktywów – QE ma ruszyć od listopada w kwocie 20 mld EUR miesięcznie i być bezterminowy. Oczekiwania na to, że QE mógłby zostać zwiększony zaczęły jednak maleć po tym, jak projekcje makro wskazały tylko na nieznaczną rewizję w dół perspektyw dla PKB na ten rok i kolejne, a potem pojawiły się informacje, jakoby przynajmniej 6 członków EBC głosowało przeciwko restartowi QE.

#KOREKCYJNE ODBICIE KONTYNUOWAŁ FUNT. Dane nt. dynamiki produkcji przemysłowej, oraz wynagrodzeń nie wypadły poniżej konsensusu, a pod koniec tygodnia pojawiły się kolejne informacje sugerujące, że strategia premiera Borisa Johnsona na bezumowny Brexit z końcem października odchodzi w niepamięć. To co może teraz zaskoczyć to… Brexit z porozumieniem, czyli jakaś ugoda zakładająca alternatywne rozwiązania wobec irlandzkiego backstopu, co mogłoby przełamać trwający od kilkunastu miesięcy impas w temacie Brexitu.

#STRATY ODRABIAŁ CHIŃSKI JUAN (RUCH POWROTNY DO 7,00?) PO TYM JAK POJAWIAŁY SIĘ KOLEJNE INFORMACJE SUGERUJACE POSTĘPUJACĄ ODWILŻ W RELACJACH HANDLOWYCH. Już na początku przyszłego tygodnia strony mają zacząć bardziej intensywnie wymieniać informacje przygotowując się do spotkania grup negocjatorów na początku października w Waszyngtonie. Pojawiły się też spekulacje o tym, że połowie listopada na szczycie grupy APEC mogłoby dojść do spotkania Trumpa z Xi-Jinpingiem. Prezydent USA opóźnił też na prośbę Chin planowaną na 1 października podwyżkę stawki celnej do 30 proc. na chińskie produkty o wartości 250 mld USD – o 2 tygodnie – a w czwartek po południu pojawiły się plotki, jakoby mógł rozważyć podpisanie tymczasowej umowy handlowej z Chinami, która częściowo zdejmowałaby presję z rynków.

#TECHNICZNE ODBICIE MIAŁY WALUTY ANTYPODÓW (AUD I NZD), CHOCIAŻ POD KONIEC TYGODNIA IMPET WYRAŹNIE SIĘ WYCZERPAŁ. Informacje z Chin jak widać pomogły tylko częściowo.

#NA FALI SPADKU GLOBALNEJ AWERSJI DO RYZYKA W DEFENSYWIE ZNALAZŁY SIĘ BEZPIECZNE PRZYSTANIE, USDJPY doszedł w okolice 108 wspierany dodatkowo spekulacjami, jakoby Bank Japonii mógł rozważyć w przyszłym tygodniu poluzowanie polityki. Złoto cofnęło się poniżej poziomu 1500 USD za uncję, najmniej pola oddał szwajcarski frank.

#NA RYNKACH EM UWAGĘ PRZYKUŁA DECYZJA BANKU TURCJI – cięcie stóp wyniosło 325 p.b. wobec szacowanych 250-300 p.b., ale nie zaszkodziło to notowaniom liry. W kraju mieliśmy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które jednak miało dość przewidywalny scenariusz (status quo).

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.09.13, godz: 15:28