Opinia analityka: Meandry rynków..., Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.09.17, godz. 07:22
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.09.11
godz. 11:54
Data publikacji: 2019.09.04
godz. 17:27
Data publikacji: 2019.09.02
godz. 11:13

Komunikaty

Opinia analityka: Meandry rynków...

autor: Marek Rogalski
2019.09.13, godz: 10:27

 

Według słownika PWN meandry to „skomplikowany i często trudny do zrozumienia bieg wydarzeń, lub czyichś myśli”. To określenie można też nieraz zastosować do opisu sytuacji, jakie mają wpływ na rynek finansowy. Wczoraj Mario Draghi chciał mieć swoje „gołębie” show i prawie mu się udało, gdyby nie późniejsze informacje o tym, że decyzja o wznowieniu programu skupu aktywów została tak naprawdę „przepchnięta kolanem”, bo nieznaczną przewagą głosów. To stwarza trudniejsze środowisko dla nowej prezes Christine Lagarde, która obejmie stery w październiku. Teoretycznie Draghi starał się zbudować jej dobry grunt – wspomniał o słabościach europejskiej gospodarki i dodał, że ryzyka nadal przeważają. Ale już z opublikowanych projekcji makro nie wynika, abyśmy mieli obawiać się recesji, czy też deflacji. Po prostu mamy mocne spowolnienie, na które bank centralny odpowiedział. Tyle, że im więcej wchodzenia w szczegóły, to tym więcej pytań – czy bezterminowość programu QE oznacza, że może być on zwiększony, czy też ucięty, jeżeli za kilka miesięcy nie będzie chociażby zgody na zwiększenie limitów zaangażowania w obligacje? Skoro teraz był opór przeciwko QE, to czy obóz „jastrzębi” się nie poszerzy? No i temat stopy depozytowej – została ścięta do -0,5 proc., ale jednocześnie ECB zapowiedział tzw. tiering, co oznacza, że realny wpływ takiego posunięcia może być znikomy. Do tego jeszcze rynek zaczął wątpić w kolejne cięcie stopy depozytowej już w październiku. Innymi słowy, gołębie niby wczoraj zaatakowały, ale później odfrunęły. Zadanie, aby je ponownie zaktywizować przypadnie Christine Lagarde.

 

 EURUSDDaily_maly.png

Wykres dzienny EURUSD

 

Na wykresie EURUSD mieliśmy wpierw spadek do dołka z początku września przy 1,0925, a później równie mocne odbicie, które doprowadziło dzisiaj nad ranem do chwilowego naruszenia istotnej linii trendu spadkowego przy 1,1103. Ostatecznie odbiliśmy się w dół od tego poziomu i to może sugerować, że dalsze zwyżki nie są aż tak oczywiste. Dlaczego? Bo za chwilę rynek zacznie pozycjonować się pod posiedzenie FED (decyzja w środę), którego wydźwięk nie musi być „gołębi”. Cięcie stóp o 25 p.b. najpewniej będzie, ale bez „zapowiedzi” dalszych ruchów – dane napływające ostatnio (wczoraj mieliśmy skok CPI Core do 2,4 proc. r/r), a także informacje z frontu wojny handlowej (Trump podobno rozważa nawet zawarcie tymczasowej umowy handlowej z Chińczykami), jakoś nie przekonują, aby członkowie FED mieliby być teraz bardziej „gołębi”, niż to komunikowali w ostatnich tygodniach. Ten kontekst dotyczący nastawienia FED warto odnieść do wszystkich par dolarowych na najbliższe dni. Być może najbardziej narażone na spadki, będą te które ostatnio wykonały spore odbicie – w tym kontekście być może warto bardziej przyjrzeć się walutom Antypodów (AUD/USD i NZD/USD, gdzie nie widać pozytywnej reakcji w notowaniach na plotki w temacie amerykańsko-chińskim). 

Na tygodniowym wykresie AUDUSD uwagę zwraca bliskość istotnej linii trendu spadkowego.

 

 AUDUSDWeekly_maly.png

Wykres tygodniowy AUDUSD  

 

Pobierz raport w formacie PDF:

 20190913_Raport_dzienny_FX.pdf

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.09.13, godz: 15:28