Komentarz PLN: Realizacja zysków na USD szansą dla PLN, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.25, godz. 04:17
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.03.20
godz. 09:03
Data publikacji: 2019.03.15
godz. 17:22

Komunikaty

Komentarz PLN: Realizacja zysków na USD szansą dla PLN

autor: Konrad Ryczko
2018.06.22, godz: 07:13
Poranny, piątkowy handel na rynku FX przynosi nieco słabszego dolara, co pozwala na lekkie odreagowanie walut EM, w tym złotego. PLN kwotowany jest następująco: 4,3270 PLN za euro, 3,7266 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,7599 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,9410 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,148% w przypadku obligacji 10-letnich.
 
Wydarzeniem ostatnich godzin na rynku FX jest lekka realizacja zysków na wycenie dolara po słabszych danych makro (Philly FED). Dodatkowo dynamikę podbiły spadki rentowności amerykańskiego długu. W tle głównym tematem rynkowym pozostaje jednak spór handlowy na linii USA-Chiny oraz perspektywy działań banków centralnych. Wczorajszy BoE zaskoczył nieco jastrzębią retoryką, co wsparło przecenionego ostatnio funta. Z punktu widzenia złotego słabszy dolar pozwolił na lekką próbę odreagowania z okolic 3,76 USD/PLN. Złoty otrzymał również wsparcie w postaci lepszego wskazania (oczek. 6,6%) dot. sprzedaży detalicznej (7,6% r/r) za maj. Wraz z pakietem dot. produkcji przemysłowej otrzymujemy więc całkiem niezłe wskazania za maj, które i tak najpewniej nie przełożą się na zmianę retoryki RPP – stąd inwestorzy na rynku FX w dużej mierze pomijają obecnie publikacje wskazań makro. Kluczowym czynnikiem/triggerem dla PLN pozostają nastroje na szerokim rynki i zachowanie dolara.
 
W trakcie dzisiejszej sesji brak jest kluczowych publikacji makro z rynku krajowego. GUS poda jedynie wskazania dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach na czerwiec. Ponadto NBP opublikuje dane dot. podaży pieniądza w ujęciu M3 za maj. Na szerokim ryku mamy dzień ze wskazaniami indeksów PMI za czerwiec. 
 
Z rynkowego punktu widzenia wydaje się, iż USD/PLN może obecnie konsolidować w zakresie 3,70-3,76 USD, czekają na rozwój sytuacji wokół eurodolara (potencjalne odbicie?). EUR/PLN pozostaje blisko strefy oporu i szczytu an 4,3370 PLN. 
 
 CHFPLNDaily.png
 EURPLNDaily.png
 GBPPLNDaily.png
 USDPLNDaily.png

Konrad Ryczko

Analityk
Makler Papierów Wartościowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.


Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.03.15, godz: 15:41

20190315_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

TYGODNIK FX

Data sporządzenia: 15.03.2019 r. godz. 16:26

20190315_TYGODNIK_FX.pdf 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.