Ropa: Presja spadkowa powinna się utrzymać, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.01.20, godz. 16:17
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.01.09
godz. 08:45

Komunikaty

Ropa: Presja spadkowa powinna się utrzymać

autor: Marek Rogalski
2018.02.14, godz: 11:56

Opublikowane wczoraj wieczorem cotygodniowe dane API (Amerykańskiego Instytutu Paliw) nie były dobrą informacją dla rynku. Zapasy wzrosły bardziej niż oczekiwane przez uczestników rynku 2,6 mln baryłek, bo o 3,95 mln baryłek. W górę poszły też zapasy destylatów i benzyny. Niemniej spadek cen ropy nie był duży, co można przypisywać obserwowanej od kilku dni słabości dolara po jego wcześniejszym umocnieniu. Ale to, że mimo tego faktu notowania ropy jednak ciążą w dół, nie jest dobrym prognostykiem na przyszłość. W ubiegłym tygodniu zwracałem uwagę, że skrajne pozycjonowanie na tym rynku (w styczniu przybyło dużo pozycji grających na zwyżkę) nie przysłuży się w sytuacji obserwowanego wzrostu ryzyka na globalnych rynkach. Analogicznie błędne okazało się założenie, że obserwowany układ „backwardation” w przypadku kolejnych serii kontraktów (te z krótszym terminem wygaśnięcia są notowane wyżej, od tych z dłuższym terminem) będzie ograniczać możliwe zniżki.

 Globalny sentyment na rynkach wciąż nadal pozostaje słaby, a publikowane dzisiaj i jutro ważne, „twarde” dane z USA za styczeń (inflacja, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa), mogą nasilić spekulacje związane ze skalą podwyżek stóp przez FED i umocnić dolara, co nie będzie korzystne dla surowców. Dodatkowo w najbliższy czwartek rozpoczynają się kilkudniowe obchody Nowego Roku w Chinach, co może sprawiać, że inwestorzy z Azji będą chcieli wcześniej domknąć pozycje.

 Raczej marnym wsparciem dla ropy są informacje od saudyjskiego ministra ds. ropy, który podał, że koncern Saudi Aramco może ograniczyć wydobycie surowca w marcu – ma być ono o 100 tys. baryłek niższe od poziomów z lutego. W dłuższym terminie inwestorzy zaczynają być sceptyczni, co do tego, że główni rozgrywający w OPEC są w stanie podjąć działania mogące wyraźnie podbić notowania ropy.

Dzisiaj w centrum uwagi będą cotygodniowe dane EIA o godz. 14:30. Spodziewany jest wzrost zapasów ropy o 2,6 mln baryłek wobec 1,9 mln baryłek wcześniej. Wyższy odczyt doda punktów do preferowanego scenariusza spadkowego. 

Analiza techniczna dla FOIL (kontrakt na ropę WTI) pokazuje, że nadal bardziej prawdopodobna jest kontynuacja zniżki, niż korekta w górę. Potwierdzeniem tego scenariusza będzie zejście poniżej minimum przy 58 USD, jakie miało miejsce w ostatni piątek. 

 

 FOILDaily.png

Wykres dzienny FOIL  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.01.18, godz: 16:35
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.