Dane z Chin osłabiły waluty surowcowe, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2018.12.10, godz. 07:03
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2018.12.07
godz. 17:37
Data publikacji: 2018.12.05
godz. 17:33

Komunikaty

Dane z Chin osłabiły waluty surowcowe

autor: Marek Rogalski
2018.01.12, godz: 09:40

Kluczowe informacje z rynków:

  • CHINY: Opublikowane dzisiaj dane wskazały na rekordową nadwyżkę w handlu zagranicznym – w grudniu wyniosła ona 54,7 mld USD (najwięcej od stycznia 2016 r.). Eksport rósł w tempie 10,9 proc. r/r, ale import zmalał do 4,5 proc. r/r.
  • USA / FED: Rezerwa Federalna powinna trzymać się w tym roku celu trzech podwyżek stóp, tak aby nie było konieczności wyraźniejszego zacieśniania polityki monetarnej w kolejnych latach i tym samym nadmiernego schłodzenia rozgrzanej gospodarki – stwierdził wczoraj późnym wieczorem William Dudley z oddziału FED w Nowym Jorku.
  • USA: Inflacja PPI rosła w grudniu wolniej niż oczekiwano, w ujęciu bazowym odnotowaliśmy spadek o 0,1 proc. m/m, a w relacji rok do roku spowolnienie do 2,3 proc. z 2,5 proc. – tak pokazały opublikowane wczoraj po południu dane.
  • EUROSTREFA: Publikowane wczoraj po południu zapiski z grudniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego pokazały wzrost prawdopodobieństwa rozważenia zmiany sposobu przekazu ze strony banku centralnego już na początku roku (więcej nt. ścieżki podwyżek stóp, niż programu QE).
  • SZWECJA: Dane nt. inflacji CPI wypadły w zasadzie zgodnie z szacunkami rynku – inflacja bazowa rosła w grudniu o 0,4 proc. m/m i 1,9 proc. r/r.

 

Opinia: Piątkowy handel dolarem przynosi próby nieśmiałego odbicia po wczorajszej przecenie wywołanej rozczarowaniem inflacją PPI – rynek zaczyna mieć wątpliwości, czy dzisiejsze odczyty inflacji CPI sprostają oczekiwaniom (bazowa +0,2 proc. m/m i +1,7 proc. r/r). Poza tym o godz. 14:30 poznamy też dane nt. sprzedaży detalicznej w grudniu (bazowa bez samochodów +0,4 proc. m/m). Z drugiej strony słabsze dane nie przekreślą raczej perspektywy marcowej podwyżki stóp procentowych, stąd też być może obserwowana przecena dolara może być nadmierna. 

Na wykresie koszyka FUSD widać, że dzisiaj nad ranem doszło do nieznacznego naruszenia minimum z ubiegłego tygodnia przy 91,46 pkt. To powoduje, że niezależnie od dzisiejszej publikacji danych z godz. 14:30, notowania zdają się zmierzać w stronę minimów z września ub.r przy 90,97 pkt. 

 

 FUSDWeekly.png

Wykres tygodniowy FUSD

 

Dzisiaj dolar radzi sobie lepiej z walutami surowcowymi (NZD, AUD, CAD) co jest pokłosiem danych z Chin. Rekordowa nadwyżka w handlu zagranicznym jest mylnym sygnałem, gdyż jest ona spowodowana znaczącym spadkiem dynamiki importu, co uderza już chociażby w surowce.  

Układ na wykresie NZD/USD trudno jednak uznać za negatywny. Istotne w najbliższych dniach będzie zachowanie się oscylatora RSI 9 na dziennym układzie – ewentualne wybicie w dół linii trendu wzrostowego będzie sygnałem do zakończenia zwyżek obserwowanych od 11 grudnia ub.r.

 

 NZDUSDDaily.png

Wykres dzienny NZD/USD

 

Na wykresie EUR/USD widać kolejne podejście pod poziom ostatnich szczytów, chociaż złamanie rejonu 1,2092 jeszcze dzisiaj wcale nie jest tak oczywiste. Wspólna waluta została wczoraj wsparta przez „jastrzębie” zapiski z ostatniego posiedzenia ECB – rynek ponownie spekuluje, czy program QE zakończy się we wrześniu – a dzisiaj rano przez informacje nt. postępów w rozmowach koalicyjnych w Niemczech pomiędzy SPD, a chadekami Angeli Merkel.

 

 EURUSDDaily.png

Wykres dzienny EUR/USD  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2018.12.07, godz: 15:44
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.