Trump rozczarował, dolar w dół, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2018.05.22, godz. 14:02
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2018.05.22
godz. 06:00
Data publikacji: 2018.05.16
godz. 05:50
Data publikacji: 2018.05.07
godz. 06:11

Komunikaty

Trump rozczarował, dolar w dół

autor: Marek Rogalski
2017.01.12, godz: 11:40

Kluczowe informacje z rynków:

USA: Na wczorajszej konferencji prasowej prezydent-elekt Donald Trump nie poruszył tematu wpływu stymulacji fiskalnej na gospodarkę, czego oczekiwały rynki finansowe. Odniósł się natomiast do ostatnich rewelacji medialnych dotyczących rzekomych haków, jakie mogą mieć na niego Rosjanie, a także kwestii wydzielenia spraw biznesowych jego i rodziny w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi. Poruszony został też temat tzw. podatku granicznego, ewentualnych działań dotyczących powrotu miejsc pracy do USA, wydatków na obronę, a także cen leków, oraz zmian w programie Obamacare.

Nowa Zelandia: Indeks cen surowców ANZ wzrósł w grudniu jedynie o 0,7 proc. m/m wobec 3,2 proc. m/m wcześniej (dane zrewidowano z 2,7 proc. m/m). W ujęciu r/r ceny rosły jednak o 16,5 proc. Poznaliśmy też tzw. Truckometer liczony przez ANZ, który w grudniu spadł o 0,1 proc. m/m wobec wcześniejszego wzrostu o 3,8 proc. m/m. Może to sugerować nieznaczne wyhamowanie ożywienia gospodarczego w najbliższych miesiącach

Eurostrefa: PKB w Niemczech wzrósł w ubiegłym roku o 1,9 proc. – szacowano 1,8 proc. Produkcja przemysłowa we Włoszech przyspieszyła w listopadzie do 0,7 proc. m/m i 3,2 proc. r/r (lepiej od oczekiwań). Ostateczne dane nt. inflacji konsumenckiej we Francji potwierdziły wzrost w grudniu o 0,3 proc. m/m i 0,8 proc. r/r.

Szwecja: Inflacja CPI w grudniu przyspieszyła do 0,5 proc. m/m i 1,7 proc. r/r, co jest lepszym wynikiem od prognozowanych 0,4 proc. m/m i 1,6 proc. r/r. W ujęciu bazowym ceny rosły o 0,5 proc. m/m i 1,9 proc. r/r – również lepiej od oczekiwań (0,4 proc. m/m i 1,8 proc. r/r).

 

 Naszym zdaniem: O przerośniętej bańce oczekiwań związanych z potencjalnym pozytywnym wpływem działań nowej administracji USA na gospodarkę pisaliśmy już wielokrotnie. Wczorajsza konferencja Trumpa pokazała, że prezydent-elekt nadal woli operować populistycznymi hasłami, zamiast skupiać się na konkretach. To sugeruje, że wyników działań jego ludzi nie poznamy szybko – pytanie, czy wystarczy na to przysłowiowe pierwsze 100 dni. Czy rynki będą skłonne tyle czekać? Wczoraj o tym pisaliśmy… Tymczasem dolar zareagował na wczorajsze wydarzenie mocną przeceną – balon zaczyna pękać i mamy coraz więcej sygnałów technicznych potwierdzających wejście w korektę wzrostu z ostatniego półrocza 2016 r. Oczywiście nie jest to kwestia kilku dni, a raczej kilku(nastu) tygodni.

Zerknijmy na tygodniowy układ koszyka BOSSA USD – tu dzisiaj doszło do naruszenia poziomu 84,65 pkt., który bazuje na szczycie z listopada 2015 r. W sekwencji wzrostowej zejście poniżej dawnego szczytu, to sygnał słabości dotychczasowego trendu. Wprawdzie dzisiaj od rana dolar próbuje odbijać, ale nie zmienia to faktu, że do wspomnianego naruszenia doszło. Warto też zwrócić uwagę na tygodniowy układ wskaźnika MACD, który zaczyna wyglądać spadkowo.

 

 BOSSAUSDWeekly.png

 Wykres tygodniowy BOSSA USD

Na dziennym układzie uwagę zwraca wybicie dołka z ostatnich dni, tj. 85,04 pkt. Teraz będzie to skuteczny opór. Może to ograniczać próby odreagowania USD w kontekście planowanych jutro danych nt. sprzedaży detalicznej za grudzień – tym samym naruszenie tego poziomu, jeżeli będzie miało miejsce, to może nie być trwałe. Zerknijmy też na wspomniany wskaźnik MACD, który zaczyna mierzyć się z poziomem równowagi. Histogram wskazuje na jego wyraźną dynamikę spadkową…

 

 BOSSAUSDDaily.png

Wykres dzienny BOSSA USD

Gdzie może być, zatem cel dolarowej przeceny? Wróćmy na chwilę do wspominanego już wykresu tygodniowego BOSSA USD. Na początku grudnia ub.r. miało miejsce minimum przy 83,48 pkt. Co ciekawe ten rejon to też 38,2 proc. zniesienia Fibo dla całego ruchu wzrostowego od maja ub.r. Niewykluczone, że będzie to pierwszy wiarygodny przystanek, ale nie wykluczone, że ostatecznie zejdziemy jeszcze niżej.

 Od początku sesji europejskiej dolar próbuje nieco odbijać. Zerknijmy na kilka par. Pierwsza to EUR/USD. Paliwem dla euro teoretycznie mogą być lepsze dane makroekonomiczne z Niemiec i Włoch. Tu jednak zwyżka zatrzymała się w „starym” rejonie oporu 1,0657-65. Potencjalna korekta może być jednak płytka. Gdyby jednak miało dojść do zejścia poniżej 1,06 to mocnymi oporami są 1,0568 i 1,0525.

 

 EURUSDDaily.png

Wykres dzienny EUR/USD

Bardzo mocny ruch mamy na USD/JPY, gdzie doszło do wybicia ubiegłotygodniowego minimum przy 115,06. Kilka dni temu pisaliśmy, że już wtedy był to sygnał słabości rynku, gdyż zeszliśmy poniżej ważnego rejonu 115,56-116,13. Teraz rejon 115,06 może być mocnym oporem. Widoczna korekta USD/JPY dotyczy całego ruchu pomiędzy czerwcem ub.r., a styczniem, czyli od 99,02 do 118,59. W tym kontekście mocne wsparcia to dopiero rejon 111.

 

 USDJPYWeekly.png

Wykres tygodniowy USD/JPY

Na koniec nieco egzotyki, czyli korona szwedzka, która dzisiaj dostała wiatru w żagle dzięki lepszym danym nt. inflacji CPI za grudzień. To potwierdza scenariusz konieczności odchodzenia przez bank centralny w najbliższych miesiącach od „gołębich” rozwiązań i tym samym w średnim terminie powinno stanowić wsparcie dla SEK. Technicznie mamy wybicie nowego dna na USD/SEK. Niemniej na dziennych wskaźnikach ruch ten nie jest już do końca potwierdzany. Tym samym pole do dalszego spadku USD/SEK może być nieco ograniczone – warto zwracać uwagę na rejon 8,87-8,88 oparty o dawny szczyt z kwietnia 2015 r. Nie należy też zapominać, że członkowie Riksbanku mogą nie być zadowoleni z nazbyt szybkiej aprecjacji lokalnej waluty i nie można wykluczyć prób werbalnego wpłynięcia na rynek.

 

 USDSEKDaily.png

Wykres dzienny USD/SEK

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

Sektor: Komunikaty

2018.05.18, godz: 15:24
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.