Raport ws. zapasów paliw w USA nieco rozczarował - raport surowcowy, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.21, godz. 07:04
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.03.20
godz. 09:03
Data publikacji: 2019.03.15
godz. 17:22

Komunikaty

Raport ws. zapasów paliw w USA nieco rozczarował - raport surowcowy

autor: Dorota Sierakowska
2013.07.17, godz: 11:31

 

Wczoraj strona popytowa na rynkach towarowych była relatywnie silna. Indeks CRB zanotował wzrost o 0,59% do poziomu 288,48 pkt. Kupującym sprzyjała sytuacja na rynkach walut: we wtorek wyraźnie spadła wartość amerykańskiego dolara – US Dollar Index zanotował zniżkę o 0,72% do poziomu 82,61 pkt., co jest najniższą wartością indeksu od około trzech tygodni. Osłabienie dolara na ogół sprzyja wzrostom notowań towarów, bowiem ich ceny są wyrażane właśnie w amerykańskiej walucie.

 

Nieoczekiwany wzrost zapasów benzyny w USA

Strona popytowa przeważała wczoraj na rynkach wielu towarów rolnych, a także na rynkach metali szlachetnych (chociaż wzrostu ich ceny nie można nazwać imponującym). Tymczasem w dół skierowała się cena ropy naftowej. Notowaniom amerykańskiej ropy WTI nie udało się pokonać najbliższego technicznego oporu w okolicach 107 USD za baryłkę.

Pewną ostrożność inwestorów na rynku ropy mogły wywołać wczorajsze dane makro z USA. Wprawdzie informacje dotyczące produkcji przemysłowej w tym kraju były dobre, jednak zawiodły dane dotyczące zapasów paliw.

Amerykański Instytut Paliw (API) podał wczoraj, że zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu spadły o 2,6 mln baryłek. Była to informacja zbliżona do oczekiwań. Jednocześnie jednak nieoczekiwanie wzrosły zapasy benzyny. Z kolei zapasy destylatów wzrosły niemal dwa razy bardziej niż tego oczekiwano. Informacje o większych od oczekiwań zapasach benzyny i destylatów przyćmiły optymistyczną wymowę kolejnego spadku zapasów ropy.

Dzisiaj rano notowania ropy naftowej WTI kontynuują przecenę. Niemniej jednak, wiele może się zmienić po południu. W Stanach Zjednoczonych pojawi się wtedy kolejna porcja danych makro – m.in. dane z rynku nieruchomości oraz raport Departamentu Energii (DoE) dotyczący zmiany zapasów paliw. Jednak najwięcej emocji wzbudza oczekiwanie na dzisiejsze wystąpienie Bena Bernanke na temat amerykańskiej polityki monetarnej, które bezpośrednio wpłynie na wartość dolara, a pośrednio prawdopodobnie przełoży się także na ceny surowców.

Obecnie najbliższym poziomem technicznego oporu na rynku ropy naftowej pozostaje rejon 107 USD za baryłkę, natomiast najbliższym poziomem wsparcia – okolice 103,50-104,00 USD za baryłkę.

 ropa_17.07.png

Wykres 1. Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne.

 

Strajk w libijskim porcie

Kwestia amerykańskiej polityki monetarnej w ostatnim czasie przyćmiła inne istotne czynniki wpływające na cenę ropy naftowej. Na dalszy plan zeszły m.in. niepokoje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Jednak sytuacja w krajach tego regionu prawdopodobnie będzie o sobie jeszcze przypominać.

Wczoraj niepokoje społeczne na nowo ożywiły się w Libii. Po niedawnym wstrzymaniu wydobycia ropy naftowej na niektórych polach naftowych, we wtorek strajk objął port Zuetina we wschodniej Libii. Przedstawiciele libijskiego przemysłu naftowego przyznali, że zakłócił on w pewnym stopniu eksport m.in. ropy z Libii. Niemniej jednak, sytuacja została opanowana, a protestujący związkowcy zobowiązali się do wstrzymania strajku aż do zakończenia Ramadanu (8-9 sierpnia).

Zuetina to relatywnie niewielki producent ropy naftowej w Libii, jednak posiadany przez spółkę port ma możliwości eksportu około jednej piątej libijskiej ropy. Jeśli strajki zostaną wznowione w sierpniu, to mogą one przełożyć się na wyraźny spadek eksportu ropy naftowej z Libii, co prawdopodobnie odbije się na cenach surowca, przynajmniej krótkoterminowo.

 

Będą nowe rozmowy ws. Iranu?

Możliwe, że jeszcze w tym roku uwaga rynku skupi się także z powrotem na kwestii Iranu. Miesiąc temu w kraju tym został wybrany nowy prezydent (Hassan Rouhani), co dla przedstawicieli negocjujących z Iranem krajów (USA, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania, Niemcy) oznacza szansę na wznowienie rozmów w sprawie irańskiego programu atomowego.

Ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się w kwietniu i zakończyło brakiem porozumienia. Nowy prezydent jest jednak uważany za osobę bardziej otwartą na rozmowy niż jego poprzednik, a z tym Zachód wiąże duże nadzieje.

Na razie data potencjalnego spotkania i wznowienia negocjacji nie została podana, chociaż zachodni dyplomaci jako najbardziej prawdopodobny czas spotkania wymieniają wrzesień. Jednak nawet jeśli dojdzie do spotkania, to trudno oczekiwać od niego zbyt wiele – raczej byłoby to kurtuazyjne spotkanie mające na celu dokładne poznanie stanowiska nowego prezydenta Iranu w sprawie programu atomowego.  

20130717_raport_surowcowy

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.03.15, godz: 15:41

20190315_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

TYGODNIK FX

Data sporządzenia: 15.03.2019 r. godz. 16:26

20190315_TYGODNIK_FX.pdf 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.