Miedź: przełamane kolejne poziomy wsparcia - raport surowcowy, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.21, godz. 06:48
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.03.20
godz. 09:03
Data publikacji: 2019.03.15
godz. 17:22

Komunikaty

Miedź: przełamane kolejne poziomy wsparcia - raport surowcowy

autor: Dorota Sierakowska
2013.04.18, godz: 10:31

 

Dobre nastroje na rynkach towarowych panowały jedynie w pierwszej połowie wczorajszej sesji. Po południu prym przejęły niedźwiedzie, spychając w dół ceny wielu towarów. Wczoraj indeks CRB zanotował spadek o 0,83%, niwelując cały wtorkowy wzrost z nawiązką.

 

Kontynuacja spadków cen miedzi

Niemniej jednak, wczoraj praktycznie przez cały dzień popyt wykazywał słabość na rynku miedzi. Notowaniom tego surowca wczoraj rano nie udało się kontynuować wtorkowego odbicia i już praktycznie od rana cena miedzi kierowała się na południe. Wczoraj notowania tego metalu – zarówno w USA, jak i w Londynie – spadły o 4%. W Londynie oznaczało to zejście poniżej poziomu 7000 USD za tonę, natomiast w Nowym Jorku – złamanie wsparcia w rejonie 3,24 USD za funt i spadek do okolic 3,17 USD za funt.

Dzisiaj notowania miedzi również rozpoczęły sesję od dynamicznego zjazdu w dół. Stronę podażową zatrzymał rejon 3,06 USD, po czym cena surowca nieco odbiła w górę. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że obecna aktywność kupujących jest przejściowa, a w ciągu najbliższych sesji testowany będzie poziom 3 USD.

Przyspieszenie przeceny miedzi jest w dużej mierze rezultatem poniedziałkowych słabych danych makro z chińskiej gospodarki (m.in. gorszych od oczekiwań odczytów dynamiki PKB w I kwartale oraz produkcji przemysłowej w marcu). Jednak według analityków Standard Chartered, sytuacja na rynku miedzi wcale nie jest tak fatalna, jak się ją przedstawia – mimo że zapasy miedzi w Chinach w ostatnich tygodniach rosły, to magazyny nie są zapełnione i jest miejsce do kupowania miedzi w celu uzupełnienia zapasów.

Tak czy inaczej, ten czynnik może nie wystarczyć inwestorom do zmiany nastrojów – zwłaszcza że uzupełnianie chińskich zapasów nie jest wcale pewne.  

 miedz_18.04.png

Wykres 1. Notowania miedzi w USA – dane dzienne.

 

Azjaci kupują złoto

Tymczasem wątłe wzrosty utrzymały się w środę na rynku złota i dzisiaj rano również widzimy delikatną zwyżkę notowań żółtego kruszcu.

Cena złota obecnie jest najniższa od około dwóch lat. Dla niektórych inwestorów taki poziom cenowy jest już atrakcyjny, o czym świadczy trwająca korekta wzrostowa. Jednak niewielka skala odbicia w górę pokazuje, że chętnych do sprzedaży kruszcu nadal jest sporo.

Trochę optymizmu na rynek złota wniosła informacja organizacji World Gold Council (WGC) o tym, że dynamiczny spadek cen złota wywołał wyraźny wzrost zakupów tego metalu w Chinach i Indiach (kraje te łącznie generują jedną trzecią globalnego popytu na złoto). Azjatycki popytu objawia się przede wszystkim poprzez kupowanie większej ilości biżuterii, nadal traktowanej tam nie tylko jako ozdoba, lecz także jako inwestycja.

Jednak azjatyccy jubilerzy wypowiadają się w tej kwestii dość ostrożnie – wyrażają oni wątpliwości, czy obecny wzrost popytu będzie trwały. Mimo że cena złota jest dużo niższa niż jeszcze chociażby tydzień temu, to na rynku przeważa przekonanie, że to jeszcze nie jest koniec spadków. Część kupujących czeka więc na jeszcze niższe ceny, a to osłabia bieżący popyt na kruszec. Jest więc prawdopodobne, że po krótkiej konsolidacji lub lekkim odbiciu notowań złota w górę, zobaczymy zjazd do rejonu 1300 USD za uncję.  

 zloto_18.04.png

Wykres 2. Notowania złota – dane dzienne. 

20130418_raport_surowcowy

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.03.15, godz: 15:41

20190315_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

TYGODNIK FX

Data sporządzenia: 15.03.2019 r. godz. 16:26

20190315_TYGODNIK_FX.pdf 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.