Sytuacja w Brazylii sprzyja spadkom cen soi - komentarz surowcowy, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.23, godz. 11:31
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.03.20
godz. 09:03
Data publikacji: 2019.03.15
godz. 17:22

Komunikaty

Sytuacja w Brazylii sprzyja spadkom cen soi - komentarz surowcowy

autor: Dorota Sierakowska
2012.10.30, godz: 11:31

 

Notowania większości towarów rozpoczęły bieżący tydzień od spadków. Indeks CRB kontynuował zniżkę i wczoraj dotarł do poziomu 296,84 pkt. (-0,30%). W tym samym czasie amerykański dolar się umocnił – US Dollar Index zanotował zwyżkę o 0,20% do poziomu 80,23 pkt.

 

Ceny soi pod naciskiem podaży

Wśród liderów zniżek znalazły się wczoraj notowania soi – kontrakty na to zboże zostały przecenione o około 2%. Za jedną z przyczyn spadku cen soi uznaje się obawy o przedłużenie się kłopotów z handlem i możliwością eksportu tego zboża.

Niemniej jednak, przewaga strony podażowej na rynku soi wynikała przede wszystkim z prognoz dotyczących zbiorów tego zboża w Brazylii. W najbliższym czasie w Brazylii mają panować bardzo korzystne warunki pogodowe do uprawy soi, co jest szczególnie ważne ze względu na fakt, że w tym sezonie Brazylia prawdopodobnie wyprodukuje rekordową ilość zboża i stanie się globalnym liderem produkcji tego zboża, wyprzedzając Stany Zjednoczone.

Najnowsza prognoza brazylijskiego rządu zakłada, że w sezonie 2012-2013 kraj ten wyprodukuje od 80 do 82,8 mln ton soi – podczas gdy produkcja w USA jest szacowana na 77,8 mln ton. Podobne liczby podaje amerykański Departament Rolnictwa, który zakłada, że Brazylia wyprodukuje w tym sezonie 81 mln ton. Jeśli obecne prognozy się spełnią, to Brazylia, łącznie z Argentyną, będą odpowiadały łącznie za ponad połowę całkowitej globalnej produkcji soi.

Tak duża istotność tego regionu na światowym rynku soi sprawia, że wszelkie zmiany prognoz dotyczących produkcji soi w Ameryce Południowej będą prawdopodobnie mieć bardzo duży wpływ na cenę tego zboża. Do żniw w Brazylii i Argentynie pozostało bowiem jeszcze dobrych kilka miesięcy – południowoamerykańskie zboże ma zostać zebrane w okolicach marca 2013 r.

Zgodnie z oczekiwaniami, po nieudanej próbie przebicia w górę technicznego oporu w okolicach 1560 USD za 100 buszli, notowania soi skierowały się znów na południe. Najbliższe wsparcie znajduje się w okolicach 1512 USD za 100 buszli – i jeśli dobre prognozy dotyczące pogody w Ameryce Południowej się utrzymają, to prawdopodobnie ten poziom będzie niedługo testowany, a możliwe, że także pokonany przez stronę podażową.

 soja_30.10.2012.gif

Wykres 1. Notowania soi – dane dzienne.

 

Konsolidacja cen ropy w rejonie 85 USD za baryłkę

Tymczasem na rynku ropy naftowej wczorajszy dzień nie był tak emocjonujący. Notowania ropy Brent spadły o 0,29%, natomiast amerykańska ropa WTI została przeceniona o 1,16%. Najszerzej komentowane na rynku surowców energetycznych było oczywiście przejście huraganu Sandy nad północno-wschodnią częścią USA, które wiązało się z zamknięciem wielu rafinerii w tamtej części kraju.

Przetwórstwo ropy naftowej na wschodnim wybrzeżu USA zostało ograniczone aż o 70% ze względu na huragan. Doprowadziło to jednak raczej do wzrostu notowań benzyny i oleju opałowego, nie zaś samej ropy naftowej, na którą – ze względu na wspomniane zamknięcie rafinerii – popyt się zmniejszył.

Wczoraj notowania ropy naftowej zeszły do okolic 85 USD za baryłkę. Rejon ten stanowi ważne techniczne wsparcie, które dzisiaj uaktywniło stronę popytową. Ze względu na huragan, obecnie aktywność inwestorów na rynkach towarów jest ograniczona, dlatego możliwe, że najbliższe dni nadal będą przynosić konsolidację na wykresie ropy naftowej.

 ropa_30.10.2012.gif

Wykres 2. Notowania ropy WTI – dane dzienne.

20121030_komentarz_surowcowy

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.03.15, godz: 15:41

20190315_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

TYGODNIK FX

Data sporządzenia: 15.03.2019 r. godz. 16:26

20190315_TYGODNIK_FX.pdf 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.