Cena ropy WTI nadal poniżej 100 USD za baryłkę - komentarz surowcowy, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.05.26, godz. 19:07
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komunikaty

Cena ropy WTI nadal poniżej 100 USD za baryłkę - komentarz surowcowy

autor: Dorota Sierakowska
2012.05.07, godz: 09:36

 

W piątek indeks CRB zanotował spadek o 1,43%, schodząc tym samym poniżej poziomu 300 pkt. Była to już trzecia sesja wyraźnej zniżki tego indeksu, wywołana przede wszystkim dynamiczną przeceną ropy naftowej. W piątek kontrakty na ropę WTI potaniały niemal o 4%, a futures na ropę Brent – o ponad 2%.

 ropa_7.05.2012.gif

Wykres 1. Notowania ropy WTI – dane dzienne.

Dziś zresztą ten spadkowy trend jest kontynuowany. Notowania ropy naftowej WTI w piątek zeszły poniżej 100 USD za baryłkę i dziś utrzymują się w rejonach dwucyfrowych. Przetestowany został nawet poziom wsparcia w okolicach 95 USD za baryłkę, jednak strona popytowa okazała się w tym rejonie silna.

 

Niechęć do reform wygrała we Francji i Grecji

W zeszłym tygodniu cenę ropy w dół ciągnęły niezbyt dobre dane makroekonomiczne, a także informacje o istotnym wzroście produkcji ropy naftowej w krajach OPEC. Tymczasem dziś doszły do tego czynniki polityczne w postaci większej niepewności na rynkach po niedzielnych wyborach we Francji i w Grecji.

We Francji walkę o fotel prezydencki wygrał socjalista Francois Hollande, sceptycznie nastawiony do reform zapoczątkowanych przez swojego poprzednika, Nicolasa Sarkozy’ego. Tymczasem według najnowszych sondaży, w wyborach parlamentarnych w Grecji partiom Nowa Demokracja i PASOK nie udało się zdobyć większości. To również nie wróży dobrze gospodarce Grecji, ponieważ to właśnie koalicja obu tych partii zapoczątkowała programy oszczędnościowe w tym kraju.

 

Cena złota stabilna

Niepewność, która wzmacnia stronę podażową na rynku ropy naftowej, jest czynnikiem stabilizującym ceny złota – surowca uważanego za „bezpieczną przystań” na czas rynkowej zawieruchy. W piątek notowania żółtego kruszcu wzrosły, a dziś delikatnie spadają, jednak nadal utrzymują się ponad istotnym wsparciem w rejonie 1630-1635 USD za uncję. Niemniej jednak, pole do wzrostów cen złota w krótkim terminie jest ograniczane liniami średnich ruchomych oraz linią krótkoterminowego trendu spadkowego.

 zloto_7.05.2012.gif

Wykres 2. Notowania złota – dane dzienne.

 

Japonia bez energii atomowej

Wracając do ropy naftowej – pewnym źródłem popytu na ten surowiec zapewne pozostanie Japonia, która znajduje się w światowej czołówce krajów generujących największe zapotrzebowanie na ropę. Od ponad roku wzrost popytu na ropę naftową w tym kraju wynika jednak także ze spadku ilości energii generowanej przez japońskie elektrownie atomowe.

Po awarii w elektrowni atomowej Fukushima w marcu ubiegłego roku, zaufanie japońskiego społeczeństwa do bezpieczeństwa sektora nuklearnego mocno podupadło. W rezultacie, wiele elektrowni, zamkniętych na czas regularnych prac konserwacyjnych, nie wznowiło funkcjonowania. Wczoraj zaś zamknięta została ostatnia działająca elektrownia atomowa – Tomari, należąca do koncernu Hokkaido Electric. Tym samym Japonia po raz pierwszy od 1970 r. pozostała bez żadnego funkcjonującego źródła energii nuklearnej.

20120507_komentarz_surowcowy

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.05.24, godz: 14:28

20190524_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

Tygodnik-waluty 24 maja 2019 r. godz. 15:16

 20190524_TYGODNIK_FX.pdf