Powell skorygował dolara, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.10.23, godz. 14:44
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.09.11
godz. 11:54
Data publikacji: 2019.09.04
godz. 17:27
Data publikacji: 2019.09.02
godz. 11:13

Komunikaty

Powell skorygował dolara

autor: Marek Rogalski
2019.07.11, godz: 11:18

Kluczowe informacje z rynków:

  • USA / FED: Występując wczoraj przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów, szef FED stwierdził, że od czerwcowego posiedzenia FOMC niepewność w gospodarce nie zmniejszyła się tonując tym samym wpływ lepszych danych Departamentu Pracy, jakie zostały opublikowane w zeszłym tygodniu. Stwierdził też, że ryzyka dla niskiej inflacji mogą być bardziej znaczące, niż tego się obecnie oczekuje. Z kolei opublikowane wieczorem zapiski z czerwcowego posiedzenia FOMC wskazały na gotowość do cięcia stóp w „niedługim czasie”.
  • KANADA / BOC: Bank Kanady zgodnie z oczekiwaniami rynku nie zmienił wczoraj poziomu stóp procentowych 1,75 proc. i nieznacznie podniósł prognozy wzrostu gospodarki na ten rok (do 1,3 proc. z 1,2 proc.), ale obniżając jednocześnie na przyszły (do 1,9 proc. z 2,1 proc.). Presja inflacyjna ma pozostać ograniczona, a globalne ryzyka dla gospodarki wciąż są znaczące.
  • USA / CHINY / RELACJE HANDLOWE: Prasa spekuluje, jakoby Sekretarz Skarbu Steven Mnuchin miał „zalecić” szybkie usunięcie Huawei z „czarnej listy” firm z którymi amerykańskie przedsiębiorstwa nie mogą handlować na rynkowych zasadach. Jednocześnie pojawiają się informacje, że wicepremier Liu He planuje przedstawić nowe rozwiązania ułatwiające wymianę handlową przy okazji piątkowej publikacji danych nt. bilansu handlowego za czerwiec. 
  • SZWECJA / DANE: Inflacja CPI w czerwcu spadła do 1,8 proc. r/r z 2,2 proc. r/r w maju (szacowano 1,9 proc. r/r), a bazowa CPIF obniżyła się do 1,7 proc. r/r z 2,1 proc. r/r przy prognozie 1,8 proc. r/r.
 
Opinia: Dzisiaj Jerome Powell po raz kolejny wystąpi w Kongresie – tym razem przed Komisją Bankową Senatu, ale raczej nie oczekujmy, aby szef FED czymś zaskoczył. Ewentualnie jakaś „gra słów” może pojawić się przy okazji sesji pytań i odpowiedzi, czyli realnie gdzieś po godz. 16:15. Większe znaczenie dzisiaj będą mieć dane nt. inflacji CPI o godz. 14:30 – zwłaszcza, że szef FED dał wczoraj do zrozumienia, że ryzyka dla niższej inflacji mogą być obecnie jeszcze nie wyceniane, a zapiski z czerwcowego posiedzenia FOMC dały zielone światło do cięcia stóp na posiedzeniu 31 lipca. Oczekuje się ruchu o 25 p.b. – co już jest w pełni wyceniane od kilkunastu dni, ale Powell stworzył wczoraj przestrzeń do oczekiwania czegoś więcej, czyli ruchu o 50 p.b. Nie jest to jednak scenariusz bazowy dla rynków i raczej nie będzie – dane w ciągu najbliższych 2 tygodni musiałyby być fatalne, a Trump musiałby zerwać „rozejm” z Chinami, aby taki scenariusz mógł być na rzeczy. 
 
Niemniej Powell stworzył wczoraj grunt do tego, aby oczekiwać, że lipcowe cięcie stóp nie będzie ostatnim w tym roku. Tym samym nadchodzące dane będą ważne – nawet te dzisiejsze o godz. 14:30. Inflacja bazowa niższa od konsensusu na poziomie 2,0 proc. r/r? To już byłby dodatkowy argument dla „gołębi”. Mimo tego uważam, że FED będzie postępował w sposób wyważony, nie decydując się na nadmierne „asekurowanie” się, na co od dłuższego czasu mocno napiera administracja Trumpa. 
 
Na koszyku dolara BOSSA USD mieliśmy mocne cofnięcie w dół od linii oporu w okolicach 82,45 pkt. i szybką realizację ruchu powrotnego w okolice 81,80 pkt., gdzie przebiega naruszona linia trendu wzrostowego – dobrze to widać na tygodniowym wykresie. Co dalej? Istotna będzie dzisiejsza reakcja na dane CPI z godz. 14:30. Teoretycznie zejście poniżej 81,80 pkt. byłyby sygnałem, że dolar powraca do średnioterminowych spadków. 
 
 
 
 BOSSAUSDWeekly_s.png
 
 
Wykres tygodniowy BOSSA USD
 
Dzisiaj w kalendarzu mamy jeszcze zapiski z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego o godz. 13:30. Nie wydaje się, aby były one jakoś rewolucyjne, podbijając chociażby oczekiwania na luzowanie polityki już podczas posiedzenia w końcu lipca. To może dać pole do kontynuacji wzrostów EURUSD ponad poziom 1,13, zwłaszcza, że obszar oporu przy 1,1250-1,1260 został naruszony.
 
 
 EURUSDDaily_s.png
 
Wykres dzienny EURUSD  
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.10.18, godz: 11:12