Dolar czeka na komunikat FED, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 06:27
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.08.21
godz. 17:37
Data publikacji: 2019.08.14
godz. 17:33

Komunikaty

Dolar czeka na komunikat FED

autor: Marek Rogalski
2018.11.08, godz: 17:41

Ten poznamy o godz. 20:00. Czy coś nas może zaskoczyć? Raczej nie, ale za to przekaz może stać się pretekstem do umocnienia dolara. FED najpewniej „ustawi” rynek na podwyżkę w grudniu, ale raczej nie da odpowiedzi na pytanie, czy w przyszłym roku zobaczymy 2, czy 3 podwyżki . Te ostatnie zostały „wskazane” w tzw. ankietach członków FED nt. przyszłej ścieżki podwyżek stóp (tzw. wykres pl-dot) podczas posiedzenia we wrześniu, ale taki scenariusz nie jest wyceniany przez rynek. Dzisiaj raczej nie zobaczymy odniesień do ostatniej podwyższonej zmienności na rynkach akcji w październiku, czy też sytuacji na rynkach wschodzących.

Przejdźmy do poszczególnych par.

EURUSD nie zmienił się znacząco od rana (krążymy wokół 1,1420), a dopiero powrót ponad 1,1450-60 byłby sygnałem do tego, że mamy szanse skutecznie zaatakować w kolejnych dniach poziom 1,15. Na euro ciąży jednak niejasna sytuacja wokół Włoch – deadline dla poprawek w budżecie mija 13 listopada, a dzisiaj Komisja Europejska „podgrzała” temat prezentując kiepskie prognozy makro zakładające wbrew temu co twierdzi rząd w Rzymie, naruszenie bariery 3,0 proc. PKB w 2020 r. To może ściągać nas poniżej 1,14.  

 

 EURUSDDaily.png

Wykres dzienny EURUSD

 

W przypadku funta czwartek upłynął pod znakiem kolejnej fali spekulacji na temat terminu „domknięcia” przez rząd umowy ws. Brexitu. Jeden z ministrów w rządzie May nie wykluczył, że może dojść do tego w ciągu tygodnia, ale w prasie pojawiły się spekulacje, że specjalne posiedzenie rządu w tej sprawie nie zostanie zwołane w najbliższy weekend. Ta niepewność nieco ciąży na funcie – kurs GBPUSD na razie nie jest jednak w stanie trwale zejść poniżej 1,31. Niemniej układ dziennych świec i odbicie od okolic oporu 1,3175-1,3200 sugeruje większe prawdopodobieństwo dla scenariusza zejścia w ważne okolice 1,3048, które zostały naruszone do góry w ostatnich dniach.

 

 GBPUSDDaily.png

Wykres dzienny GBPUSD  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.08.23, godz: 14:43

20190823_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

Tygodnik -waluty (23.08 godz. 16:16)

 20190823_TYGODNIK_FX.pdf