Fatalna kombinacja dla EURUSD, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.01.21, godz. 20:43
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.01.09
godz. 08:45

Komunikaty

Fatalna kombinacja dla EURUSD

autor: Marek Rogalski
2018.06.14, godz: 19:56

Dolar odzyskał dzisiaj wigor po tym, jak sprzedaż detaliczna w maju była dwukrotnie wyższa od konsensusu (0,8 proc. m/m wobec spodziewanych 0,4 proc. m/m), a bazowa bez samochodów wypadła na poziomie 0,9 proc. m/m wobec prognozy 0,5 proc. m/m. Te dane to dowód na to, że FED może czuć się komfortowo i wcale nie jest powiedziane, że nie skorzysta z opcji jeszcze dwóch podwyżek stóp w tym roku, co wynika ze zaktualizowanego wczoraj „wykresu kropek”.

Z kolei euro otrzymało potężny cios ze strony ECB. Tylko przez chwilę było dobrze – na samym początku, kiedy inwestorzy przeczytali w komunikacie, że program QE zakończy się w tym roku, a w ostatnim kwartale miesięczna skala skupu aktywów zostanie obniżona o połowę do 15 mld EUR – potem było już coraz gorzej. Teoretycznie rynek nie był pewien tego, czy decyzja ws. przyszłości QE pojawi się dzisiaj – aż do końca w grze była opcja lipcowa. ECB zagrał jednak dość sprytnie. Perspektywy odnośnie QE są jasne, ale kluczowy temat podwyżki stóp procentowych w 2019 r. już nie do końca. Jeszcze w komunikacie o godz. 13:45 zostało zawarte sformułowanie, że stopy procentowe nie zostaną podniesione co najmniej do końca lata, a zmiana w forward guidance będzie uzależniona od tego, jak będzie zachowywać się inflacja. Niemniej już podczas konferencji prasowej Mario Draghi zapytany, czy możliwym terminem zacieśnienia polityki byłby wrzesień 2019 r., dał do zrozumienia, że wcale tak nie musi być. ECB obciął tez dzisiaj projekcje dla wzrostu PKB w tym roku (do 2,1 proc. z 2,4 proc. wcześniej), ale podwyższył oczekiwania dla inflacji do 1,7 proc. z 1,4 proc. za sprawą ostatnich wzrostów cen ropy naftowej na rynkach. W ocenach perspektyw gospodarki szef ECB pozostawał dość ostrożny. Wprawdzie nie padły przywołania ryzyk związanych z potencjalnymi wojnami handlowymi, ale można się domyślać, że takowe wspomnianym szacunkom na pewno by nie pomogły. 

Reasumując – na przestrzeni ostatnich 24 godzin perspektywy dalszego zacieśnienia polityki monetarnej w USA wzrosły, a szanse na normalizację w strefie euro oddaliły się. Dzisiejsza spadkowa świeca na EURUSD nie jest, zatem nadmiernym zaskoczeniem.

 

 EURUSDDaily.png

Wykres dzienny EURUSD

 

Technicznie na EURUSD mamy potwierdzenie zakończenia 2-tygodniowej korekty, która jednocześnie była tylko tzw. ruchem powrotnym. Oscylator RSI 9 potwierdził wybicie w dół. Wzrosło prawdopodobieństwo przetestowania dołka z końca maja (1,1509) w przyszłym tygodniu.  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.01.18, godz: 16:35
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.