Rentowności rozdają karty, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.23, godz. 11:17
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.03.20
godz. 09:03
Data publikacji: 2019.03.15
godz. 17:22

Komunikaty

Rentowności rozdają karty

autor: Marek Rogalski
2018.04.25, godz: 10:36

Kluczowe informacje z rynków:

  • USA/ DANE: Opublikowane wczoraj po południu odczyty dotyczące sprzedaży nowych domów w marcu (694 tys.), oraz indeksu zaufania Conference Board w kwietniu (128,7 pkt.) wypadły powyżej prognoz. Negatywnym zaskoczeniem był tylko odczyt regionalnego indeksu aktywności z Richmond, który w kwietniu nieoczekiwanie spadł do -3 pkt.
  • USA / OBLIGACJE: Rentowności 10-letnich obligacji osiągnęły dzisiaj nowe szczyty ponad poziomem 3 proc. (najwyżej od ponad 4 lat). Dawne maksimum na poziomie 3,0490 proc. nie zostało jeszcze przetestowane.
  • USA / CHINY: Donald Trump potwierdził wczoraj, że Steven Mnuchin ma plan złożenia wizyty w Chinach. Wcześniej podawano, że jej celem mogą być próby przełamania impasu w relacjach handlowych.
  • USA / IRAN/ FRANCJA / NIEMCY: Francuzi twierdzą, że Emmanuelowi Macronowi udało się przekonać Donalda Trumpa podczas wczorajszego spotkania do nowego planu wobec Iranu i tym samym uniknięcia zerwania porozumienia z 2015 r. i nałożenia nowych sankcji na Teheran po 12 maja. W piątek do Waszyngtonu udaje się też Angela Merkel.
  • MEKSYK: Główny negocjator ws. NAFTA z ramienia Meksyku podał wczoraj, że jest aż 75 proc. szans na to, że porozumienie zostanie osiągnięte w ciągu najbliższych 10 dni. Jeżeli to się nie uda, to rozmowy mogą zostać wznowione dopiero pod koniec roku (po wyborach w Meksyku i USA).

 

 Opinia: Temat rosnących rentowności amerykańskich obligacji rządowych pozostaje głównym czynnikiem warunkującym sentyment na rynkach. O ile wczoraj można było odnieść wrażenie, że jest pewien problem z przełamaniem bariery 3 proc. na papierach 10-letnich, o tyle jeszcze wieczorem ten poziom został lekko naruszony, a dzisiaj wzrosty są kontynuowane. Zbliżamy się coraz bardziej do kluczowego szczytu ze stycznia 2014 r. przy 3,0490 proc. i nie wykluczone, że do tego testu dojdzie jeszcze w tym tygodniu. Rosnące rentowności pchają wyraźnie w górę dolara na ustawieniach z innych walutami, psują sentyment wokół rynków wschodzących, ale i też rzutują na rynki akcji (wczoraj Wall Street uległo presji), oraz surowców.

 Wczoraj zwracałem uwagę, że dolar zyskuje też dzięki temu, że pozostałe główne waluty pozostają pod presją istotnych wydarzeń, jakie będą mieć miejsce w najbliższych dniach. W przypadku euro czekamy na czwartkowy komunikat ECB i konferencję prasową Mario Draghiego, dla jena liczyć się będzie kończące się w piątek posiedzenie Banku Japonii, a funt wydaje się być obciążony słabnącymi oczekiwaniami, co do majowej podwyżki stóp przez Bank Japonii i legislacyjnymi problemami związanymi z Brexitem.

 Dzisiaj kalendarz publikacji jest ubogi. W centrum zainteresowania znajdzie się Turcja, gdzie o godz. 13:00 poznamy decyzję tamtejszego banku centralnego. W oczekiwaniu na ten komunikat lira dzisiaj jest najmocniejszą walutą na świecie, gdyż jako jedyna w zestawieniu zyskuje w relacji z dość silnym dolarem. Większość ankietowanych ekonomistów oczekuje dzisiaj podwyżki o 50 p.b. tzw. późnego okna płynnościowego, które obecnie kształtuje się na poziomie 12,75 proc. Wprawdzie inflacja CPI po tym, jak w listopadzie osiągnęła 14-letni szczyt na poziomie 12,98 proc., w ostatnich miesiącach cofnęła się do 10,23 proc., ale nadal jest to poziom budzący konsternację wśród ekonomistów. Jeżeli Bank Turcji spełni dzisiaj oczekiwania rynku, to lira może się jeszcze umocnić. Wyraźniejsza korekta wcześniejszego osłabienia się tureckiej waluty została zapoczątkowana w zeszłym tygodniu po tym, jak Erdogan ogłosił, że 24 czerwca odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne i prezydenckie.

Krótka pozycja na EUR/TRY to obecnie najbardziej korzystna propozycja na platformie BOSSA FX dla tych, którzy opierają się o strategie typu carry-trade, czyli bazujące na wysokich punktach swapowych za dłuższe utrzymywanie pozycji. Nie zmienia to jednak faktu, że kluczem pozostaje właściwy timing bazujący na analizie technicznej i spodziewanych przepływach fundamentalnych. Na dziennym wykresie EUR/TRY widać jednak, że ostatnie zamieszanie ze wzrostem rentowności amerykańskich treasuries nie doprowadziło do wyraźniejszego skorygowania zeszłotygodniowego spadku. Znajdujemy się w kanale spadkowym, oraz poniżej złamanej wcześniej linii wzrostowej trendu rysowanej od marca b.r. Kluczowe wsparcie, które może zostać przełamane inicjując tym samym kolejną falę spadkową, to okolice 4,97 bazujące na szczytach z marca b.r.

 

 EURTRYDaily.png

Wykres dzienny EUR/TRY

 oblig-usa.png

Wykres tygodniowy dla rentowności obligacji rządowych USA. Kolor czerwony – papiery 2-letnie, kolor zielony – papiery 5-letnie, kolor żółty – papiery 10-letnie.

 

 Uwagę zwraca ułożenie wykresu FUSD, o czym wspominałem jeszcze wczoraj po południu. FUSD to odpowiednik US Dollar Index, podczas kiedy BOSSA USD jest autorskim instrumentem. Spójrzmy, że na FUSD istotny opór przy 91 pkt. nie został jeszcze naruszony, chociaż taką możliwość sugeruje przebieg tygodniowego RSI 9.

 

 FUSDWeekly.png

Wykres tygodniowy FUSD

 

 EURUSDDaily.png

Wykres dzienny EURUSD

 

Na układzie EUR/USD widać, że tempo spadków nieco zwolniło, co daje szanse na wyhamowanie przed ważnym dołkiem z początku marca b.r przy 1,2154. Jutro kluczem będzie już rozdaniem, jakie zaserwują informacje z Europejskiego Banku Centralnego.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.03.15, godz: 15:41

20190315_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

TYGODNIK FX

Data sporządzenia: 15.03.2019 r. godz. 16:26

20190315_TYGODNIK_FX.pdf 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.