Gorszy odczyt danych nt. sprzedaży detalicznej w USA nie wsparł dzisiaj dolara, ale wyprzedaży nie ma, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2018.12.13, godz. 13:45
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2018.12.12
godz. 17:30
Data publikacji: 2018.12.12
godz. 08:54
Data publikacji: 2018.12.07
godz. 17:37

Komunikaty

Gorszy odczyt danych nt. sprzedaży detalicznej w USA nie wsparł dzisiaj dolara, ale wyprzedaży nie ma

autor: Marek Rogalski
2018.03.14, godz: 17:32

Opublikowane o godz. 13:30 dane nt. sprzedaży detalicznej w lutym nieoczekiwanie wskazały na jej spadek o 0,1 proc. m/m, a w ujęciu nie uwzględniającym wolumenu samochodów wzrost wyniósł zaledwie 0,2 proc. m/m. Dane nt. inflacji PPI, podobnie jak wczoraj CPI, wypadły zgodnie z szacunkami rynkowymi. Niemniej taka kombinacja nie dodaje punktów spekulacji nt. możliwej czwartej podwyżki stóp w tym roku, a zaraz zaczną się pojawiać pytania, jak FED zareaguje na protekcjonistyczne działania i pomysły Białego Domu. Tym samym bilans dla dolara jest dziś negatywny, chociaż nadmiernej podaży amerykańskiej waluty nie widać. Warto zwrócić uwagę na to, co pisałem w głównym raporcie przed południem. Rynki zdają sobie sprawę z tego, że Trump nie wykona żadnego ruchu wobec Chin przed szczytem G-20 w najbliższy wtorek, a w środę mamy posiedzenie FED, które przynajmniej w teorii nie powinno być już teraz pretekstem do wyraźnego sprzedawania dolara (co innego po jego zakończeniu, jeżeli komunikat po podwyżce stóp nie przyniesie nowych argumentów za „jastrzębimi” spekulacjami odnośnie przyszłości).

Na wykresie koszyka BOSSA USD wparcie w rejonie 75,95 pkt. nadal się trzyma, chociaż jest coraz bardziej kruche.

 

 BOSSAUSDWeekly.png

Wykres tygodniowy BOSSA USD

 

Po południu dolar jest najsłabszy wobec jena, co może wskazywać na rosnące obawy rynków związane z potencjalnymi wojnami handlowymi Trumpa. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na siłę dolara australijskiego, który teoretycznie powinien być bardziej wrażliwy na potencjalne ryzyka wobec Chin. Z Państwa Środka napłynęły dzisiaj lepsze odczyty makro za luty, ale z drugiej strony mieliśmy spekulacje o możliwym nałożeniu wyższych ceł na wart 60 mld USD chiński eksport produktów z obszaru technologii i telekomunikacji.  

 

 USDJPYDaily.png

Wykres dzienny USD/JPY

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2018.12.07, godz: 15:44
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.